Gemeente Maassluis

12-7-2001

Schriftelijke vragen VVD

Schriftelijke vragen VVD m.b.t. de mogelijke samenwerking tussen de Hoogheemraadschappen van Delfland, Schieland en Rijnland De fractie van de VVD heeft de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:
1. Heeft u kennis genomen van het artikel in de Haagsche Courant van 2 juli jl., waarin melding wordt gemaakt van een mogelijke samenwerking tussen de Hoogheemraadschappen van Delfland, Schieland en Rijnland ?
2. Deze samenwerking zou kunnen betekenen dat de tarieven voor reiniging van riool- en afvalwater in Delfland minder hoeven te worden verhoogd dan eerder was voorzien ( bouw dure rioolzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder ).
3. Een tweede voordeel zou zijn dat mogelijk al vanaf 2002 het soepele kwijtscheldingsbeleid voor minima dat momenteel door Rijnland en Schieland wordt gehanteerd, ook voor Delfland van toepassing wordt. Dit zou minima zon f. 200,= per jaar opleveren.
4. Kunt u bij het Hoogheemraadschap Delfland verifiëren of de onder 1, 2 en 3 genoemde voornemens daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd, wat dit in concreto voor tarieven en kwijtschelding betekent, en Delfland verzoeken daarover in de richting van de inwoners van zijn voorzieningsgebied tijdig te communiceren.

Burgemeester en wethouders zullen de vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen VVD Maassluis over samenwerking hoogheemraadschappen '
Lees ook