VVD

Schriftelijke vragen van Jan Geluk, Janneke Snijder en Joop Atsma (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de afwikkeling van Waterschade
1998

Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 31 maart 2000

De vragenstellers dringen aan op een spoedige afwikkeling van de schade.

Schriftelijke vragen van de leden Geluk, Snijder (beiden VVD) en Atsma (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de afwikkeling van Waterschade 1998


1. Kunnen de bewindslieden een volledige inventarisatie verstrekken van de waterschadegevallen die nog niet zijn afgewikkeld, voorzien van het aantal bedrijven dat het betreft?


2. Waarom is tot nu toe nog geen duidelijkheid verstrekt aan de betrokken gedupeerden?


3. Zijn de bewindslieden van mening dat de afwikkeling van de waterschadegevallen veel te lang duurt en dat de afwikkeling nu zeer snel dient te worden afgerond?


4. Willen de bewindslieden zich maximaal inzetten om snel tot een afwikkeling van de schade gevallen te komen?

Deel: ' Vragen VVD over afwikkeling van Waterschade 1998 '
Lees ook