Tweede Kamer der Staten Generaal


2990005950

Vragen van de leden Wilders en Kamp (beiden VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris Justitie over een visumplicht voor mensen met de Roemeense en Bulgaarse Nationaliteit. (Ingezonden 27 januari 2000)


1

Klopt het bericht dat de Europese Commissie voorstelt de visumplicht af te schaffen voor mensen met de Roemeense en Bulgaarse nationaliteit? 1)


2

Bent u bekend met de berichten in de voortgangsrapportage van de Commissie over Roemenië dat het aantal mensen dat illegaal de Roemeense grens over gestoken is het afgelopen jaar is verdubbeld en dat maar vijf van de vierenzestig grensovergangen in Roemenië de capaciteit hebben om de paspoortcontrole naar behoren uit te voeren?


3

Bent u bekend met de conclusies in de voortgangsrapportage over Bulgarije dat de administratieve capaciteit onvoldoende is om effectief de immigratiewetgeving toe te passen en dat corruptie binnen de douane administratie een probleem is? 3)


4

Trekt u uit deze voortgangsrapportages de conclusie dat het te vroeg is om de visumplicht voor Roemenië en Bulgarije af te schaffen en bent u bereid om er in Europees verband voor te pleiten dat de visumplicht in genoemde landen niet vervalt voordat de grenscontrole sluitend is en de immigratie wetgeving voldoende is?

De Telegraaf, 26 januari 2000


1999 regular report from the Commission on Rumania's progress towards accession, 13/10/1999, p. 54.


1999 regular report from the Commission on Bulgaria's progress towards accession, 13/10/1999, p. 51 en 69

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen VVD over visumplicht voor Roemenen en Bulgaren '
Lees ook