Gemeente Oosterhout

Vragenhalfuurtje voorafgaand aan raadsvergadering d.d. 11 februari 2003

Op grond van artikel 42 RvO zijn de hierna volgende vragen aangemeld voor het vragenhalfuur voor aanstaande dinsdag 11 februari om 19.00 uur.

Voor wethouder De Boer
:

1. Vragen van CDA/P. de Jong inzake ontwikkelingen en plannen van de gemeente Breda rondom vuilstort Bavel.

Voor wethouder Gerbrands
:

1. Vragen van Gemeentebelangen/A. Kouwelaar inzake OZB (gebruikersdeel) over 2002 in relatie tot het nog niet afgewerkte bezwaarschrift van Cires.

2. Vragen van Groen Brabant/C. Noltee inzake bomenkap t.b.v. woningbouw en industrie en de compensatie hiervan.

3. Vragen van Groen Brabant/C. Noltee inzake verplichte zelfevaluatie milieuhandhaving.

4. Vragen CDA/P. de Jong inzake gebruikmaken van sportaccomodaties en Pannenhoef t.b.v. traditionele feesten.

Voor wethouder Gebrands/Krijnen
:

1. Vragen van Groen Brabant/C. Noltee inzake assimilatiebelichting en de AmvB glastuinbouw.

Voor wethouder Krijnen
:

1. Vragen van Groen Links/W.J. van der Zanden inzake uitspraken in BN/ De Stem van 31 januari jl. door wethouder Krijnen over de Muliculturele Stichting Oosterhout.

2. Vragen van Groen Links/W.J. van der Zanden inzake zwembad De Blikken n.a.v. brief van actiecomité "Blikken Open".

3. Vragen van Groen Brabant/C. Noltee inzake BORDT.

4. Vragen van CDA/P. de Jong inzake palenplan binnenstad.

5. Vragen van PvdA/H. van Bijnen inzake verkeerssituatie betreffende een uitrit in de St. Antoniusstraat.

Voor wethouder Oolhorst
:

1. Vragen van Gemeentebelangen/A. Kouwelaar inzake het internationale jaar van de gehandicapten.

2. Vragen van CDA/P. de Jong inzake Masterplan Ouderen, opstellen uitvoeringsplan zou gereed zijn 2e helft 2002.

3. Vragen van CDA/P. de Jong inzake achterstand huisvesting toegelaten asielzoekers n.a.v. berichtgeving in Brabant Weekbericht nr. 3.

Deel: ' Vragenhalfuurtje voorafgaand aan raadsvergadering Oosterhout '
Lees ook