Rijksuniversiteit Groningen


Vragenlijst brengt probleemgedrag van kinderen goed in kaart

In de kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk kampen veel kinderen met problemen die aan autisme doen denken. Deze kinderen hebben moeite met wederzijdse contacten en met de mondelinge en niet-mondelinge communicatie. Daarnaast vertonen ze vaak allerlei stereotiepe gedragingen. De DSM-IV, het meest gebruikte classificatie systeem in de kinder- en jeugdpsychiatrie, deelt dit soort gedragsproblemen in als PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified). Ze vormen daarmee een restgroep binnen de categorie van de zogeheten pervasieve ontwikkelingsstoornissen, waarvan autisme de meest bekende is. De PDD-NOS groep bevat dan ook kinderen met zeer uiteenlopende en vaak slecht omschreven symptomen. De grenzen met andere stoornissen, vooral met ADHD, zijn lang niet altijd scherp te trekken.

In de praktijk is dat lastig, ook omdat ouders graag gedetailleerde informatie willen hebben over de problemen van hun kind. Voor het wetenschappelijk onderzoek naar PDD-NOS is een duidelijker omschrijving eveneens essentieel. Daarom ontwikkelde Ellen Luteijn de Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK). De lijst omvat vijf verschillende dimensies waarmee sociale gedragsproblemen bij kinderen getypeerd kunnen worden: 'Acting out'-gedrag, een verminderde neiging tot interactie, sociale inzicht problemen, angst/rigiditeit, en stereotiep gedrag.

Luteijn onderzocht de psychometrische kwaliteiten van het nieuwe instrument, en legde de vragenlijst voor aan ongeveer 2000 ouders van kinderen met en zonder gedragsstoornissen. De VISK blijkt goed bruikbaar om de problemen van kinderen met PDD-NOS te beschrijven. De vragenlijst maakt een goed onderscheid tussen verschillende ontwikkelingsstoornissen, en tussen kinderen met en zonder gedragsproblemen.

Mevrouw Luteijn (Groningen, 1968) studeerde psychologie in Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij het Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de RUG. Het onderzoek werd gefinancierd door het Janus Korczak Fonds voor autisme en aanverwante stoornissen.

Datum en tijd

maandag 10 januari 2000, 16.00 uur

Promovendus

mw. E.F. Luteijn, tel. (050)368 11 44, fax (050)368 11 20 (werk), Luteiijn is vanaf 3 januari bereikbaar voor de pers

Proefschrift

The development of the Children's Social Behaviour Questionnaire

Promotores

prof.dr. R. B. Minderaa, prof.dr. F. R. Volkmar

Faculteit

medische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Vragenlijst brengt probleemgedrag kinderen goed in kaart '
Lees ook