Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenuu.r18 mondelinge vragen 18 januari 2000

Gemaakt: 18-1-2000 tijd: 12:27

`s-Gravenhage 18 januari 2000

H E D E N T I J D E N S H E T V R A G E N U U R

Z I J N M O N D E L I N G E V R A G E N A A N D E

O R D E V A N:

Vragen van:


- het lid VAN ARDENNE-VAN DER HOEVEN (CDA) aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de subsidietoekenning aan Foster Parents Plan.


- het lid SCHIMMEL (D66) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. Hoogervorst, over de verkoop van de automatiseringsafdeling van GAK-holding aan een beursgenoteerde onderneming


- het lid KARIMI (GL) aan de minister van Buitenlandse Zaken a.i., mw. Herfkens, over een verzoek aan de Britse regering tot openbaarmaking van het medisch dossier van de heer Pinochet.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragenuurtje mondelinge vragen in de Tweede Kamer '
Lees ook