Gemeente Nuth


24-02-2003

Oproep Dodenherdenking 4 mei 2003

De voorbereidingen voor de dodenherdenking op 4 mei zijn reeds begonnen. Het Vredesplatform Nuth heeft met de gemeente overlegd hoe we dit jaar de herdenking gaan aanpakken voor de kern Nuth. De wens is om de betrokkenheid van jong en oud te vergroten. Het verzoek aan de scholen om mee te werken, kan al op de nodige respons rekenen. In de aanloop naar 4 mei willen we de ervaringen uit de oorlog door ooggetuigen laten verhalen. Op onze infopagina en website geven we deze verhalen weer. We zijn dus op zoek naar deze ervaringen. Indien u hieraan wilt meewerken verzoeken wij u dit bij ons kenbaar te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw Rinnie Beckers-Souren, telefoon 565 91 01 of met de heer Marcel Dassen, telefoon 565 91 48. Heeft u ooggetuigenverhalen uit de oorlog van inwoners uit Nuth, schroom dan niet om contact op te nemen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vredesplatform Nuth verzamelt oorlogservaringen '
Lees ook