Vredestein NV

Velp, 12 februari 2003

P E R S B E R I C H T

Vredestein behaalt volgens de voorlopige jaarcijfers over 2002 een nettowinst van Euro 12,7 miljoen

Vredestein NV heeft volgens de voorlopige, nog niet door de accountant gecontroleerde jaarcijfers over 2002 een nettowinst behaald van E 12,7 miljoen. Hierbij dient te worden aangetekend, dat hier inbegrepen zijn een bijzondere bate groot E 1,6 miljoen en een eenmalige belastingbate van E 1,5 miljoen. De nettowinst per (certificaat van) aandeel kwam hiermede uit op E 1,49 respectievelijk E 1,12, wanneer wordt gecorrigeerd voor bovengenoemde niet bedrijfsmatige winstcomponenten van samen E 3,1 miljoen.

Het aantal uitstaande aandelen bedroeg, net als in 2001, 8.541.624 stuks. Het eigen vermogen per aandeel nam toe van E 7,12 ultimo 2001 tot E 8,61 per 31.12.2002. Over 2001 moest nog een verlies worden gerapporteerd van E 31,8 miljoen. Het winstherstel is vooral toe te schrijven aan de goede gang van zaken bij Vredestein Banden zowel als bij Hevea (laarzen en outdoor-schoeisel). Rubber Resources ( rubber-compounds, afdichtingsprofielen en recycling van rubber-afval) kon zich zowel op het niveau van bedrijfsresultaat als op netto resultaat verbeteren. Echter de verliessituatie duurde voort. De groepsomzet kwam licht lager uit op afgerond E 300 miljoen (2001: E 305 miljoen). Het bedrijfsresultaat bedroeg E 14,7 miljoen positief tegenover E 7,8 miljoen negatief in 2001. Het werkkapitaal kon over 2002 nog eens met ruim E 8 miljoen worden teruggebracht nadat dit in 2001 reeds met meer dan E 22 miljoen afnam. Het geïnvesteerd vermogen werd met zo'n E 12 miljoen eveneens verder verminderd, na een afname van E 51 miljoen in 2001, en bedraagt nu rond E 150 miljoen per 31 december 2002. Deze ontwikkelingen welke mogelijk werden gemaakt door het voortgezette stringente financiële beleid en de goede, bedrijfsmatig behaalde resultaten hebben eens te meer geleid tot een forse vermindering van de schuldenpositie en derhalve een verlichting van de rentelasten. De solvabiliteit verbeterde van 27,7% ultimo 2001 naar circa 37% ultimo 2002. De cashflow uit bedrijfsactiviteiten kwam uit op E 30,1 miljoen (2001: E 29,6 miljoen).

De definitieve jaarcijfers over 2002 worden op vrijdag 21 maart 2003 na beurs bekend gemaakt.

De Raad van Bestuur

Vredestein NV
President Kennedylaan 104
6883 AX Velp

Voor nadere informatie:
N.R. Moolenaar (CEO/CFO), telefoon: 026 3657911

Zie ook onze website: www.vredestein.com

---- --

Deel: ' Vredestein behaalt volgens voorlopige jaarcijfers over 2002 nettowin.. '
Lees ook