Bericht afkomstig van: Voor Moeder Aarde

P E R S B E R I C H T

(tevens uitnodiging perskonferentie)

Honderden stappers brengen internationaal recht van Den Haag naar NAVO hoofdkwartier te Brussel

Den Haag, 12 mei 1999 - Op zondagmorgen 16 mei om 9:45 geeft Voor Moeder Aarde het startsein voor een vredestocht vanaf het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Een kleurrijke groep van honderden wandelaars uit de vier windstreken eisen op hun 200 km voettocht naar het NAVO hoofdkwartier te Brussel respect voor het internationale recht. Ze willen de aandacht vestigen op de historische uitspraak van het Hof dat op 8 juli 1996 oordeelde dat 'niet alleen het gebruik maar ook het dreigen met kernwapens in het algemeen in strijd zijn met het internationaal recht'. Het Hof oordeelde ook dat alle ondertekenaars van het Non-Proliferatie Verdrag zich engageerden voor een verdrag voor het totale verbod van atoomwapens.

De voettocht sluit aan op de 'Hague Appeal for Peace' (HAP), een groots opgezette internationale NGO vredesconferentie in het Congres Centrum van Den Haag van 11 tot 15 mei 1999. Volgens de organisatoren van de HAP zijn vandaag al 7000 mensen bijeen in het Congres Centrum. Hun gemeenschappelijke doel is het streven naar 'de totale afschaffing van oorlog'.

De opening van de vredesconferentie werd meteen al overschaduwd door de toespraak van Minister van Buitenlandse Zaken van Aartsen. Tot grote ontgoocheling van de deelnemers verdedigde hij de Nederlandse deelname aan de NAVO-bombardementen op de Balkan nadrukkelijk, hierbij voorbijgaand aan het doel van de conferentie om oorlog uit de wereld te bannen.

Overigens belemmert het Ministerie van Buitenlandse Zaken de komst van drie- tot vierhonderd deelnemers voor de HAP en de voettocht. Maandenlange contacten tussen Francisca van Holthoorn, organisator van de HAP, en het Ministerie dreigen vast te lopen. Vertegenwoordigers van NGO's uit Sierra Leone, Sri Lanka, Rusland, Bangladesh, Pakistan, India en Kameroen ondervinden de grootste moeite om een visum te verkrijgen. Buitenlandse Zaken formuleert hierover geen duidelijke excuus, terwijl velen onder hen reeds de nodige voorbereidingen troffen om hierheen te kunnen reizen. De hoofdreden is zeer waarschijnlijk de (onterechte) vrees van de autoriteiten van de landen die onder het Schengen verdrag vallen, dat mensen uit conflictgebieden ook na de vredesconferentie en de voettocht op Schengen-bodem zullen willen blijven. Organisatoren van de HAP en 'Voor Moeder Aarde' veroordelen deze gang van zaken scherp. (Van Holthoorn is te bereiken op het nummer 06-54612199).

Oorspronkelijk werd de voettocht gepland om de NAVO aan te zetten tot nucleaire ontwapening. De NAVO blokkeert namelijk reeds vele jaren de agenda voor totale kernontwapening in de Verenigde Naties. De vredesstappers, gesteund door meer dan duizend NGO's, vragen om internationale onderhandelingen die leiden tot een verdrag dat atoomwapens definitief moet uitbannen.

Door de actualiteit in de Balkan, eisen de vredesstappers ook het onmiddellijk stopzetten van alle geweld in de Balkan. Er moet een halt komen aan de etnische zuiveringen en aan de NAVO bombardementen. De stappers roepen een halt toe aan het militair staatsgeweld dat z'n oorspronkelijk doel letterlijk gemist heeft. Een diplomatieke oplossing moet bedongen worden via de Verenigde Naties en de Organisatie voor Samenwerking en Veiligheid in Europa.

Voor Moeder Aarde ziet dat het conflict in de Balkan ook een enorme negatieve weerslag heeft op besprekingen voor nucleaire ontwapening. Vooral de reactie van Rusland met de mogelijke heropbouw van z'n strategisch kernwapenarsenaal is zorgwekkend. Ook het herroepen van de kernwapenvrije zones door Oekraine en Wit-Rusland toont aan dat de NAVO een zware fout beging door de Verenigde Naties opzij te zetten bij het begin van de bombardementen op Joegoslavie.

Reeds meer dan 600 stappers hebben zich aangemeld voor deelname aan de vredestocht. In Nederland bezoekt de vredeskaravaan Delft, Rotterdam, Dordrecht, Zevenbergen en Breda. Op zaterdag 24 mei trekt de tocht over de Belgische grens in Wuustwezel. In Belgie zullen ook nog eens bijna 200 Indiase boeren aansluiten bij de vredestocht. Na Antwerpen en Mechelen zal de tocht op woensdag 26 mei aankomen aan het Atomium te Brussel. Het is nog niet duidelijk of de Brusselse burgemeester De Donnea de stappers zal verwelkomen op het Stadhuis. Of zal hij een nieuw demonstratieverbod uitvaardigen voor de aankomst van de vredestocht bij NAVO, gepland voor donderdagmiddag 27 mei 1999?

Noten voor de pers:


* Uitnodiging persconferentie

Op vrijdag 14 mei 1999 vanaf 11:00 in het stadhuis van Den Haag (Spui), perskamer stadhuis,georganiseerd door de Haagse stadspartij en Voor Moeder Aarde


* Uitnodiging startmanifestatie voettocht

Zondag 16 mei 1999, om 9.45 vertrekken de deelnemers aan de voettocht vanaf het Vredespaleis in Den Haag.


* Perscontacten:

Pol D'Huyvetter & Krista van Velzen

GSM: 06-214 42 948 (van 10-22 mei in Nederland)

0032-495-28 02 59 (van 23-31 mei in Belgie)


* Journalisten kunnen ook meer informatie opvragen over de voettocht via het Voor Moeder Aarde perskantoor (rode reisbus), die van 11-15 mei bij het Congres Centrum in Den Haag staat geparkeerd. Deze bus zal tijdens de voettocht met de stappers meereizen.


* Updates over de voettocht via: https://www.motherearth.org/walk99/


* Informatie over (akties tegen) kernwapens in Nederland: https://www.ddh.nl/vrede


* Oorlog is geen oplossing! * * Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100

Deel: ' Vredestocht van Den Haag naar NAVO hoofdkwartier in Brussel '
Lees ook