| De Vredessite / Nieuws 2001 |

Vredesweek 2001; 'Religie en geweld, geloven in vrede?'

23 tot 30 september

Den Haag, 3 mei 2001 - 'Religie en geweld, geloven in vrede?', dat is het motto voor de Vredesweek 2001 die het IKV en Pax Christi van 23 tot 30 september 2001 organiseren. Tijdens de Vredesweek staat de vraag ter discussie hoe het kan dat religies, die toch oproepen tot vrede en goodwill tussen alle mensen, geregeld een belangrijke rol spelen in conflicten. Wat is er toch aan de hand met het geloof? Stelt geloven dan uiteindelijk zo weinig voor als het er op aan komt? Wat betekent de combinatie religie en geweld voor kerken en moskeeën die oproepen tot vrede? En wat betekent dat voor een kerkelijke vredesbeweging als het IKV? Vaak wordt het antwoord gezocht in de ontkenning. Het conflict gaat niet om religie, zo wordt gesteld; het gaat om sociaal, economische en politieke tegenstellingen. En dat is waar. Materiële en immateriële conflictstof van deze aard zijn vaak aanleiding en oorzaak van het conflict. Maar hoe komt het dan toch dat de scheidslijnen tussen de strijdende partijen in conflict over al die zaken lijken samen te vallen met de scheidslijnen tussen de verschillende godsdiensten? Deze vragen komen aan bod in de Vredesweekpublicaties en zullen uitvoerig besproken worden tijdens de activiteiten in de komende Vredesweek. Ter gelegenheid van de komende Vredesweek geven het IKV en Pax Christi een aantal publicaties uit die een uitstekende voorbereiding vormen voor de bespreking en overdenking van het Vredesweekthema:

De Vredeskrant

In de Vredeskrant komt de spanningsvolle relatie tussen religie en godsdienst uitgebreid aan bod. Met name wordt ingegaan de rol die religie speelt in groepen. Hoe ontwikkelen zich de religieuze gevoelens van mensen in (extreme) geweldssituaties? Hoe worden mensen meegenomen in religieuze groepsprocessen, in rituelen en symbolen? Waar houdt de positieve werking op en wordt het een gevaarlijke, anderen uitsluitende of zelfs dodelijke kracht. In de Vredeskrant komen mensen aan het woord die dat proces van dichtbij hebben gezien en meegemaakt, in oorlogssituaties maar ook in ons eigen land. Bijdragen van onder andere Walid Salem over de positieve kracht van alledaagse waarden en normen die een veel grotere rol zouden moeten spelen in het conflict in het Midden-Oosten; In plaats van een positieve rol te spelen wil ik stellen dat religie hier gebruikt wordt om allerlei niet religieuze doelen na te streven. Een visie op de rol van de religies tijdens de Balkanoorlogen van Thomas Bremer; Niet alleen voor ambtsdragers, maar ook voor veel gelovigen werd de religie tot een vervanging voor een verloren gegane ideologie. In een tijd waarin het politieke systeem en zijn waarden ineenstortte, zocht men naar een andere, een nieuwe oriëntering. Jan Willem Doff, praeses van de SOW trio- synode vertelt over de primaire verbondenheid met christenen en de keuze voor de samenwerking tussen christenen en moslims; je voelt de neiging opkomen om jouw familie gelijk te geven. Je ziet ze als de goedenMaar dat is tegelijkertijd een grote valkuil. Prijs Vredeskrant: 1,50. Bij een bestelling van 100 of meer 1,25

Liturgiekrant

De Liturgiekrant wordt uitgegeven door Pax Christi, in samenwerking met het IKV en Kerk en Vrede. De redactie draagt zorg voor een krant van 8 pagina's, die liturgiegroepen en onderwijsgevenden helpt bij het verdiepen en uitwerken van het thema. Prijs Liturgiekrant:4,50

Handleiding Vredesweek

Net als voorgaande jaren geeft het IKV ook dit jaar weer een handleiding uit. Hierin wordt uitgewerkt hoe je aan de slag kunt met het thema van dit jaar. Daarbij ook praktisch spelmateriaal. Prijs Handleiding Vredesweek: 1,00

Brochure het Srebrenica-drama: De verantwoordelijken

De politieke discussie in Nederland over de verantwoordelijkheid met betrekking tot de val van de enclave Srebrenica wordt door politiek Den Haag tegengehouden sinds datzelfde Den Haag het NIOD in 1996 de opdracht gaf de val van de enclave te onderzoeken. De uitgave van het NIOD-rapport, verwacht begin september 2001, wordt een belangrijk momentum voor de uiteindelijke start van deze politieke discussie. Het IKV neemt alvast een voorschot op deze discussie door de uitgave van een eigen brochure, eind juni. Hieraan liggen research van afgelopen jaren, verzamelde documenten en gesprekken met betrokkenen ten grondslag. Op 10 september organiseert het IKV bovendien, samen met het IDL, de Dienst Geestelijke Verzorging Krijgsmacht en de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht een symposium over de verantwoordelijkheden met betrekking tot de val van de enclave. Prijs: 5,50

Vredesprojecten in de Kaukasus

Het IKV is voornemens om een kleine brochure uit te geven over projecten in de Kaukasus en de mogelijkheden om deze projecten te steunen. De brochure zal tevens achtergrondinformatie bieden ter voorbereiding van de komst van de gasten uit de Kaukasus. Prijs:5,00

Poster Len Munnik

Ook dit jaar heeft Len Munnik zich laten inspireren door het motto van de Vredesweek. Prijs: 2,50. Bij een bestellen van 10 of meer affiches 2,-
Deze publicaties zijn vanaf eind mei te bestellen bij het IKV (behalve de brochure over Srebrenica, die in juni zal verschijnen): 070 350 71 00. De publicaties kunnen ook online worden besteld via onze website: www.ikv.nl

Gasten tijdens de Vredesweek

Het IKV nodigt voor de komende Vredesweek vrouwen en mannen uit die zich sinds jaar en dag inzetten voor vrede in de zuidelijke Kaukasus: Arzu Abdulaeva, Pervana Mamadova en Rena Tahirova uit Azerbeidzjan, Julia Kharashvilli en Alexander Russetsky uit Georgië, Anahit Bayandour en Hasmik Chutilian uit Armenië en Karen Ohandjanan uit Nagorno-Karabach (Azerbeidzjan). Om te vertellen over de situatie in de zuidelijke Kaukasus, om van gedachten te wisselen over activiteiten ter ondersteuning van vrede en om te bekijken hoe Nederlandse groepen en individuen kunnen bijdragen aan een vreedzame samenleving in de zuidelijke Kaukasus. Lokaal zullen een groot aantal activiteiten rondom de komst van deze gasten worden georganiseerd. Voor geïnteresseerde groepen of individuen bestaat nog de mogelijkheid om een eigen lokale bijeenkomst te organiseren waar de gasten uit de Kaukasus graag hun medewerking verlenen.

Andere Vredesweekactiviteiten

Samen met andere betrokken organisaties zal het IKV een aantal activiteiten organiseren tijdens de Vredesweek. Op vrijdag 21 september 2001 staat de landelijke opening van de Vredesweek gepland, waarbij het thema recht op terugkeer centraal staat. Daarnaast zal het IKV op 10 september, samen met IDL, de Geestelijke Verzorging van de Krijgsmacht en de Stichting Maatschappij & Krijgsmacht een conferentie over de verantwoordelijken van het Srebrenica-drama organiseren. Het NIOD-rapport, dat naar verwachting op 3 september aanstaande wordt gepubliceerd, staat hierin centraal. Hoofdrolspelers en betrokkenen zijn uitgenodigd om aan het debat deel te nemen. De conferentie vindt plaats bij het Instituut Defensie Leergangen te Rijswijk. Tevens zal samen met de IKON- radio een debat worden georganiseerd in De Balie in Amsterdam. De uitzending van Het Andere Gezicht van IKON-tv in de Vredesweek zal gewijd zijn aan het Interethnic Program in Gostivar (IPG) in Macedonië. Deze uitzending geldt als de aftrap van het themaproject dat de IKON start over de rol van media in conflicten. Hieraan is tevens verbonden een experimenteel internetproject waarbij internetgebruikers in Nederland in contact worden gebracht met de conflictrealiteit in Macedonië. Meer informatie over de Vredesweek, het thema, de diverse publicaties, de activiteiten en de gasten, treft u op de website van het IKV: www.ikv.nl, onder de doorklikfunctie Vredesweek. Tevens kunt u via onze website de publicaties online bestellen.Informatie voor de pers: voor meer informatie kunt u contact opnemen met het IKV, Juul Muller: jmuller@ikv.nl of 070 350 71 00. Een afdruk van het affiche van de Vredesweek voor uw publicatie is online op te vragen bij het ikv: jmuller@ikv.nl

Deel: ' Vredesweek 2001; 'Religie en geweld, geloven in vrede?' '
Lees ook