Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
37

Directie:
voorlichting

10-06-2002

Status:
informatie

Vredevoogd voorzitter accreditatieorgaan hoger onderwijs

Minister Hermans van OCenW heeft het voornemen L.E.H.Vredevoogd te benoemen tot voorzitter van het nieuwe Nederlands Accreditatie Orgaan voor het hoger onderwijs. Als vice-voorzitters zullen worden benoemd K.L.L.M.Dittrich en O.G. Brouwer.
Deze week heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wetswijziging in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs. Samen met de invoering van het bachelor-master stelsel betekent dit een belangrijke verandering voor het Nederlands hoger onderwijs. Accreditatie is het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding in het hoger onderwijs positief is beoordeeld. Met deze wet wordt het Nederlands accreditatieorgaan hoger onderwijs (NAO) in het leven geroepen, dat tot taak krijgt om de accreditaties te verlenen en de toets op nieuwe opleidingen uit te voeren. De accreditatie geldt voor een periode van 6 jaar. Alleen aan geaccrediteerde opleidingen kan een officieel hoger onderwijsdiploma worden behaald. Het NAO zal zijn beoordelingskaders afstemmen op de Europese opvattingen over niveau en kwaliteit van deze diploma's.

Minister Hermans wil het accreditatieorgaan nu snel van start laten gaan (vanaf begin 2003). De benoeming van voorzitter en vice-voorzitters is hierin de eerste concrete stap. De minister heeft inmiddels de VSNU en HBO-Raad, de personeelsvakorganisaties en de studentenorganisaties gehoord over de voorgenomen benoemingen. Onmiddellijk na inwerkingtreding van de wet (augustus) zullen de benoemingsbesluiten definitief worden vastgesteld. De leden zullen op korte termijn hun (fulltime) functies opnemen. De beoogde voorzitter zal vanaf 1 juli aanstaande een deel van zijn tijd inzetten voor de opbouw van het NAO.

Loek Vredevoogd is voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden.
Karl Dittrich is voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht en van de Transnationale Universiteit Limburg. Olchert Brouwer is voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Vredevoogd voorzitter accreditatieorgaan hoger onderwijs '
Lees ook