Ingezonden persbericht


Persbericht:
Amsterdam, 2 februari 2012

Raad van State: vreemdelingendetentie was illegaal drukmiddel bij demonstratie Schijnheilig

Volgens de Raad van State was de inzet van vreemdelingendetentie bij de arrestatie van 140 demonstranten bij cultureel centrum Schijnheilig misbruik van bevoegdheden. Vreemdelingendetentie mag niet worden gebruikt als drukmiddel om de identiteit van mensen te achterhalen. Volgens Collectief Schijnheilig fungeert de vreemdelingenwetgeving als het afvoerputje van het rechtssysteem, dat ook nog eens misbruikt wordt door mensen actief hun rechten te ontnemen. Schijnheilig hoopt niet alleen dat deze uitspraak impact zal hebben op het beleid ten aanzien van activisten, maar dat er ook een einde komt aan het rücksichtslos laten verdwijnen van mensen in de vreemdelingendetentie.

Op 5 juli 2011 werd in groten getale vreedzaam gedemonstreerd tegen de ontruiming van cultureel centrum Schijnheilig. De ME sloeg met veel geweld in op de groep, sloot de straten af en arresteerde alle demonstranten. Een deel van de demonstranten maakte gebruik van hun recht niet mee te werken met hun eigen arrestatie en bleef anoniem. Als 'straf' werden 52 mensen in vreemdelingendetentie geplaatst met goedkeuren van de hulpofficier van justitie. In vreemdelingendetentie gelden niet de basale rechten die je als verdachte binnen het Nederlandse strafrecht hebt en sommige mensen zaten twee maanden vast. Dit gebeurde terwijl er geen enkele verdenking bestond dat er zich 'illegalen' onder de demonstranten bevonden. Bovendien zijn mensen voor slechts een overtreding (het niet verlaten van de demonstratie) overgezet naar de vreemdelingendetentie.

Burgemeester van der Laan liet destijds weten dat het toepassen van vreemdelingendetentie 'standaard beleid' was indien de identiteit van een arrestant onbekend was. De Raad van State maakt echter gehakt van deze praktijk. De Raad van State stelt dat er vele redenen kunnen zijn waarom iemand zijn identiteit niet wenst prijs te geven en wijst de koppeling van de aanhouding voor een overtreding met het vreemdelingentraject af.

Schijnheilig roept iedere demonstrant op contact op te nemen met info@schijnheilig.org om zo samen een massa-politieklacht in te dienen tegen deze massa-arrestatie. Verder wil Schijnheilig dat het 'standaard politieprotocol' dat aanleiding heeft gegeven tot deze zaak per direct door de versnipperaar gaat. Ook doet Schijnheilig een moreel appel aan iedereen om het Nederlandse vreemdelingenbeleid af te wijzen: het is een selectief beleid is dat mensen basale rechten ontzegt.

Het feitenrelaas over het politieoptreden van 5 juli is beschikbaar op: https://schijnheilig.org/2011/07/feitenrelaas-politieoptreden-5-juli/

Deel: ' Vreemdelingendetentie was drukmiddel bij demonstratie Schijnheilig '


Lees ook