DIERENBESCHERMING

Vrees voor welzijnsproblemen bij 800.000 vleeskuikens

Dierenbescherming vreest gigantische
welzijnsproblemen voor 800.000 vleeskuikens

Den Haag, 7 maart 2003 - De Dierenbescherming maakt zich ernstige zorgen over de 800.000 vleeskuikens en tienduizenden eenden in het gebied in een straal van 10 kilometer rond Barneveld. De vleeskuikens, die gewoonlijk na zes weken geslacht worden, krijgen vanaf vandaag te maken met zeer ernstige welzijnsproblemen. De Dierenbescherming heeft vanmiddag opheldering aan minister Veerman gevraagd over zijn opmerkingen gisteren in de Tweede Kamer dat de betrokken boeren hun eigen verantwoording moeten nemen door hun stallen uit te dunnen door dieren te doden. Alle dodingscapaciteit wordt momenteel echter nog steeds ingezet om besmette bedrijven te ruimen, daarna krijgen de overige bedrijven en hobbydieren binnen de straal van 1 kilometer prioriteit.

'In het kader van de op stapel staande welzijnsproblemen bij de vleeskuikens pleit de Dierenbescherming voor een opkoopregeling, juist om deze welzijnsproblemen te voorkomen', aldus directeur Wijnand van de Giessen van de Dierenbescherming. Tijdens de varkenspest bleek een dergelijk instrument goed te werken. Vooral om boeren te stimuleren melding te doen bij de autoriteiten wanneer hun dieren in de knel komen. Op basis van te formuleren criteria zou dan bekeken kunnen worden in welke volgorde de stallen van de boeren moeten worden geruimd. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de dodingscapaciteit van de overheid tijdig kan worden opgevoerd.

In haar brief aan minister Veerman vraagt de Dierenbescherming om maandag de opkoopregeling te bespreken met het Permanent Veterinair Comité van de Europese Commissie. Deze regeling zou ook moeten gelden voor de eendensector en de drie miljoen eendagskuikens, waarvan een belangrijk deel voor de export zou zijn bestemd.

(einde bericht)

Inlichtingen: Niels Dorland 070 31 42 731 / 06 55 75 45 10


07 mrt 03 15:43

Deel: ' Vrees voor welzijnsproblemen bij 800.000 vleeskuikens '
Lees ook