Gemeente Almere

Persbericht 201

15 juli 1999

VRIJ BAAN VOOR DE BRANDWEER

Dinsdag 20 juli worden de verkeersregelinstallaties op de Veluwedreef in Almere-Stad voorzien van een zogenaamde beïnvloeding voor hulpdiensten. Daardoor wordt het voor de brandweer mogelijk om de verkeerslichten via een in hun voertuigen gebouwde zender op rood te laten springen waardoor ze vrij baan krijgt bij calamiteiten.

Het grote voordeel hiervan is dat het overige verkeer al ruimte heeft gemaakt voordat de brandweer arriveert. Om te voorkomen dat de verkeerslichten overbodig lang voor de brandweer 'op groen staan', is er voor gezorgd dat de beïnvloeding vanuit een brandweerauto alleen werkt als er met zwaailicht wordt gereden. Verder registreren zogenaamde ontruimingslussen in het wegdek wanneer een brandweerauto is gepasseerd, waarna de beïnvloeding beëindigd wordt.

De verkeersregelinstallaties op de kruispunten
Markerdreef/Randstaddreef en Marker- dreef/Mosweg (uitrukroute brandweer richting Hogering) zijn al voorzien van beïnvloeding. De komende jaren worden ook de verkeersregelinstallaties op de andere dreven, zoals de Waddendreef en de Havendreef, voorzien van deze zogenaamde brandweerprioriteit. De werkzaamheden aan de zeven installaties op de Veluwedreef - die buiten de spits worden uitgevoerd
- duren circa een kwartier per installatie. Een en ander gebeurt in opdracht van de dienst Gemeentewerken en de brandweer.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Vrij baan voor de brandweer Almere '
Lees ook