Rijksvoorlichtingsdienst

Vrijdag: bespreking financieel kader (27 juni)

De informateur, mr. J.P.H. Donner, en de fractievoorzitters van CDA, LPF en VVD komen morgenmiddag, vrijdag 28 juni 2002, weer bijeen voor een definitieve bespreking over het financiële kader, de begroting, de compensatie van de inhoudseffecten van het nieuwe zorgstelsel en daarmee samenhangend het gehele lastenbeeld.
De eerder voorziene bijeenkomst van morgenochtend gaat niet door in verband met de nodige voorbereiding van de bespreking 's middags.

27-06-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Vrijdag bespreking financieel kader kabinetsformatie '
Lees ook