VBO

VRIJE (NVM-)MAKELAARSTARIEVEN IN PRAKTIJK TOCH VAST!

Onderzoeksbureau het Onderzoekshuis uit Diemen heeft in een onlangs verschenen rapport aangegeven dat .het gemiddelde gevraagde tarief door NVM-leden (bij een verkoopprijs van f329.000,--) geen significante wijzigingen vertoont na de afschaffing van de adviestarieven van de NVM.. Verder toont het onderzoek aan dat .het gemiddelde gevraagde tarief door NVM-leden (bij dezelfde verkoopprijs) significant hoger is dan dat van VBO-leden..

Aldus VBO-voorzitter Joël E. van der Reijd van de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed, brancheorganisatie voor makelaars en vastgoedadviseurs, in zijn toespraak ter gelegenheid van de overhandiging van het eerste APK-woningkeuringsrapport aan staatssecretaris J.W. Remkes in Nieuwspoort te Den Haag op 21 oktober om 14.15 uur.

Medio 1999 heeft de NVM - die door de Consumentenbond werd beschuldigd van kartelafspraken - haar adviestarieven losgelaten, hiermede haar leden de gelegenheid biedende om met de woonconsument te onderhandelen over de in rekening te brengen courtage. Uit het onderzoek blijkt dat hiervan in de praktijk nog (te) weinig terechtkomt.

Het onderzoek is gehouden onder totaal 700 makelaars en vastgoedadviseurs waarvan er 500 zijn aangesloten bij de NVM en 200 bij de VBO. De respons was zodanig dat . volgens het Onderzoekshuis . .deze steekproef voldoende groot is om met een betrouwbaarheid van 95 % uitspraken door te trekken naar de totale populatie..

Het voorheen door de NVM gehanteerde adviestarief bedroeg 1,8 % bij de genoemde verkoopprijs. Het na de afschaffing van dit adviestarief gehanteerde gemiddelde tarief bedraagt 1,81 %. Door de VBO-leden wordt een gemiddeld tarief gehanteerd van 1,57 % zo blijkt uit het onderzoek.

De VBO-voorzitter merkt op dat .de onderzoeksresultaten t.a.v. de concurrerende tarieven van de VBO nóg veel opmerkelijker zouden zijn geweest indien rekening zou zijn gehouden met de 34 deeldiensten welke de VBO-leden hanteert..

Deel: ' Vrije (nvm-)makelaarstarieven in praktijk toch vast '
Lees ook