Persbericht van de AWT en de Raad voor Cultuur

25 maart 1999

VRIJE TOEGANG TOT INFORMATIE BEDREIGD

Onlangs heeft het Europese Parlement de concept-Richtlijn 'Auteursrecht in de informatiemaatschappij' van de Europese Commissie geamendeerd. De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid maken zich ernstig zorgen over de vergaande consequenties die deze veranderingen kunnen hebben. Het op zichzelf juiste uitgangspunt van de richtlijn - de bescherming tegen piraterij onder meer via Internet - slaat in zijn consequentie door naar technische handelingen die de exploitatie van beschermde werken door rechthebbenden in geen enkel opzicht schaden. Zo dreigen door de nieuwe richtlijn het lezen, het maken van (tijdelijke) kopieën en de opslag van informatie die op het 'World Wide Web' staat, zonder toestemming van de auteur (lees: zonder betaling) niet meer mogelijk te worden.

Naar de mening van beide raden wordt de vrije toegang tot informatie en cultuuruitingen bedreigd door het eenzijdige accent dat de concept-richtlijn legt op de bescherming van (auteurs)rechten. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een belemmering van de uitwisseling van kennis en tot hogere kosten voor de consument. Wordt de richtlijn in deze vorm aanvaard, dan is de auteursrechtelijke uitzondering voor het maken van privékopieën niet meer van toepassing op elektronische kopieën en komt er een einde aan bestaande vrijheden voor het raadplegen van elektronische informatie in bibliotheken. Ook wordt het duurzaam bewaren van digitale informatie bemoeilijkt, omdat hiervoor de toestemming van - soms honderden - rechthebbenden vereist zou zijn.

De overheid dient ervoor te waken dat een extreem doorgevoerde rechtsbescherming niet leidt tot het verlammen van algemeen gangbare informatie- en communicatiemogelijkheden. Het gaat om een breed maatschappelijk, wetenschappelijk en cultureel belang.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de AWT, dhr. dr. A. van Heeringen tel. 070 - 363 9922 of met Madeleine van Lennep, waarnemend voorlichter van de Raad voor Cultuur (070-310 66 86)

laatst gewijzigd 26 maart 1999

Deel: ' Vrije toegang tot informatie bedreigd '
Lees ook