Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed

28-05-2002
Vrijekeuswoning vervaagt grens tussen huur en koop

EDE - Woningcorporatie Woonstede in Ede laat de traditionele grens tussen huren en kopen los. Op korte termijn kunnen alle 9500 klanten van de corporatie op elk moment kiezen of en op welke manier zij hun huis willen huren of kopen. In juni begint een proef met de eerste 270 zogeheten vrijekeuswoningen.

Volgens directeur J. Keijzer van Woonstede sluit de corporatie met elke klant een nieuw contract. De meest opmerkelijke keuzemogelijkheid is kopen met korting. De huurder kan voor een marktconforme prijs zijn woning kopen, of kiezen voor 30 procent korting op de koopprijs. Woonstede verplicht zich in dat laatste geval om het huis terug te kopen, als de huiseigenaar later toch liever weer wil gaan huren. Woonstede en de koper delen de winst of het verlies in geval van een veranderde koopprijs.

De woningcorporatie wil, aldus Keijzer, dat elke klant een bewuste keuze gaat maken voor huren of kopen. Daartoe zijn cliëntadviseurs aangenomen, die op maat adviezen kunnen verstrekken. "Huren is niet alleen voor arme mensen, zoals het tegenwoordig wel eens lijkt. Voor sommige groepen is huren een veel aantrekkelijker mogelijkheid. Wie echter toch liever vermogen wil opbouwen via het eigen huis krijgt een grotere kans door te kopen met korting", verklaart de directeur.

Huurders die gaan kopen verkrijgen hun woning vrij op naam. Notarissen berekenen volgens Keijzer speciale tarieven voor kopers van Woonstede. Dat geldt ook voor kopers die hun huurwoning zonder korting kopen. Deze ex-huurders hebben na de koop in principe niets meer met de corporatie te maken, al kunnen zij wel een onderhoudscontract voor de woning bij Woonstede afsluiten. De regeling staat geheel los van overheidssubsidies voor huren of kopen.

Woonstede beschouwt de proef niet als een experiment. Binnen een jaar bestaat het hele bestand uit vrijekeuswoningen, zegt Keijzer. Berekend is dat de corporatie over een periode van 50 jaar financieel quitte speelt, zelfs als de meeste huurders willen kopen met korting. De mogelijkheid om weer terug te keren van koop naar huur blijft bestaan, garandeert Woonstede. Keijzer sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer huur- of koopvarianten komen. (bron: Woonkrant.nl)

Copyright Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (V.B.O.), typefouten voorbehouden

Deel: ' Vrijekeuswoning vervaagt grens tussen huur en koop '
Lees ook