NIPO

In het kader van het vrijvallen van de premiespaar- en spaarloongelden en de huidige discussies omtrent verlofknippen en pensioenopbouw, blijkt dat mensen het geld niet omzetten in aankoop van lijfrentes of oudedagvoorzieningen maar op de spaarrekening laten staan. Het geld is dus ook geen aanjager voor de economie. Verder blijkt de helft van de werkende bevolking bezorgd te zijn over de effecten van de dalende beurzen op hun pensioen. Het onderzoek is uitgevoerd door NIPO en KPMG Business Advisory Services.
De meeste mensen houden het geld op een spaarrekening als appeltje voor de dorst
Uit het onderzoek blijkt dat 49% van de werkende respondenten een spaarloon- of premiespaarregeling heeft waarvan per 1 januari 2003 geld is vrijgevallen door de aangepaste wet- en regelgeving.

Op de vraag wat de ondervraagden gaan doen met het vrijgevallen geld, reageert men als volgt; bijna tweederde (61%) ziet het vrijgevallen geld als spaargeld, en houdt het geld op een spaarrekening als appeltje voor de dorst. In 11% van de gevallen wordt het vrijgevallen geld gebruikt voor de aankoop cq premiebetaling van een lijfrente of koopsom. De minder gunstige fiscale regels met betrekking tot deze producten zal hier zeker een rol spelen.
Een kwart van de ondervraagden gaat het geld besteden aan luxe goederen, vakantie of stopt het in de huishoudpot. Zij zijn de enigen die daarmee nog enigszins de economie een impuls geven.

Met de slechte beurzen is beleggen niet populair. Slechts een beperkt aantal respondenten (3%) zegt van plan te zijn het vrijgekomen geld op de beurs te investeren.
1 | Wat bent u van plan te doen met het vrijgekomen spaargeld? (werkenden met vrijgevallen spaargeld, n=311)
<<...OLE_Obj...>> Bron: NIPO & KPMG, 2003

Opvallend is dat meer dan de helft van de ondervraagden (57%) het geld overweegt weg te halen bij de bank waar het nu staat. De reden is vaak dat de werkgever een bedrijfs-spaarrekening bij een bank heeft geopend voor zijn werknemers waar de werknemers zelf geen primaire bankrekening hebben. Door hoge rentevergoedingen en internetsparen proberen veel banken het geld binnenshuis te houden. De resterende 43% van de mensen laat het geld staan bij de bank waar het geld op de premiespaar- en/of spaarloonrekening stond. Al met al kan geconcludeerd worden dat in zes op de tien gevallen het geld naar de eigen huisbank gaat; de rest heeft een andere bank gezocht voor zijn spaargeld.

Helft van de werkende Nederlanders bezorgd over effecten van gedaalde beurzen op hun pensioen
Op de vraag "in hoeverre bent u bezorgd over de dalende aandelenkoersen van dit moment met het oog op uw eigen pensioenuitkering" zegt 56% zich enigszins tot zeer bezorgd te voelen, tegen 36% die niet bezorgd is. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende leeftijdscategorieën zichtbaar.
Ouderen (50 - 64 jaar) zijn beduidend meer "zeer of tamelijk bezorgd" (40%) dan de jongere werknemers van 21-39 jaar (21%).
Als gekeken wordt naar de verschillende inkomenscategorieën blijkt dat de percentages nauwelijks verschillen.
Pensioenfondsen zullen derhalve aandacht moeten besteden aan deze problematiek en de deelnemers over de gevolgen van de dalende beurskoersen informeren.
2 | De mate waarin men bezorgd is over zijn pensioen (basis: werkenden, 18-65 jaar, n=600)
<<...OLE_Obj...>> Bron: NIPO, 2003

Bij publicatie of verspreiding graag de bron: NIPO, het marktonderzoekinstituut en KPMG vermelden. Voor eventuele vragen kunt terecht bij NIPO Adriaan Eecen (020) 5225922 of KPMG Business Advisory Services Tina Hansen ( 020) 656 7473.
Methode van het onderzoek: NIPO Homebus, het veldwerk heeft eind februari 2002 plaatsgevonden. Hierbij zijn 600 werknemers tussen de 25 en 65 (in loondienst) ondervraagd. Onderzoeksnummer: B3528
Steekproefmarges zijn op dit onderzoek van toepassing. Voor ongeveer 600 respondenten zijn de marges plus/min 3,0% bij resultaten van rond de 25% en plus/min 3,5% bij resultaten van rond de 50%.


---
Anja Dobber

NIPO the market research institute
Telephone (+31) 20 - 5225 791
Fax (+31) 20 - 5225 333
E-mail A.Dobber@nipo.nl
Internet http://www.nipo.nl

---

Deel: ' Vrijgevallen geld Bedrijfsspaarregelingen geen aanjager voor economie '
Lees ook