Ingezonden persbericht


TUMULT organiseert i.s.m. Humanistisch Verbond en Islam en Burgerschap op 21 mei

Grenzen aan de grondrechten
Vrijheid van meningsuiting, godsdienst en het gelijkheidsbeginsel afgebakend

Imam Khalil el Moumni is onlangs vrijgesproken van het discrimineren van homoseksuelen. Zijn uitlatingen in het programma NOVA - homo's zijn minder dan honden- vallen volgens de rechter onder de vrijheid van meningsuiting. Het OM gaat in beroep, want hoe verhouden het recht op vrije meningsuiting, de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel zich tot elkaar?

De afgelopen maanden lijkt het of de drie grondrechten vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en het gelijkheidsbeginsel onder druk zijn komen te staan. De politicus Pim Fortuyn werd zwaar bekritiseerd vanwege zijn standpunten over de Islam. De tolerantie tegenover het orthodoxe onderwijs neemt af: Roger van Boxtel (D66) wil het bijzondere onderwijs opheffen. Zijn de grondrechten absoluut en is alleen het geweld de grens? Of zijn zij net als waarden en normen aan veranderingen onderhevig en moeten zij opnieuw genterpreteerd worden?
De politieke correctheid van de jaren negentig heeft plaats gemaakt voor stoere taal. Daardoor zijn de grondrechten opnieuw ter discussie komen te staan. Ook de Tweede Kamer is om opheldering gevraagd over de grenzen tussen drie grondrechten. Grofweg stellen liberalen dat vrijheid van godsdienst prima is, zolang die vrijheid wordt uitgeoefend in het priv-domein. Gelovigen vinden dit een onmogelijke eis, omdat de autoriteit van hun heilige teksten in hun beleving altijd prevaleert boven de wetten van de wereldlijke autoriteiten. Hoe hierover te denken, ervan uitgaande dat het streven is om te leven in een maatschappij waarin tegenstellingen kunnen en mogen bestaan?

Onder leiding van Will Tinnemans, journalist, gaan in debat Meindert Fennema, politicoloog Universiteit van Amsterdam, Coskun Crz, jurist, Tweede Kamerlid CDA, voormalig lid stuurgroep Islam en burgerschap, Boris Dittrich, Tweede Kamerlid D66, indiener motie over afbakenen grondrechten en Sawitri Saharso, sociologe VU Amsterdam, specialiste sekse, etniciteit en publieke moraal.
In samenwerking met het Humanistisch Verbond en Islam en Burgerschap.

TIJD&PLAATS: 21 mei, 20.00-22.00 uur in de Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
ENTREE: (tenzij anders vermeld) Toegangskaarten 3,50; CJP/U-pas 2 RESERVEREN: tussen 10.00 en 17.00 uur via onderstaand adres

INTERESSE VOOR MAANDPROGRAMMA? geeft u dan op voor de verzendlijst (per post en/of e-mail) PROGRAMMA OP INTERNET (voor laatste wijzigingen)
KANTOOR TUMULT: Zuilenstraat 50, Utrecht, Postbus 411,3500 AK Utrecht tel. 030 2332430, fax 030 2232581, e-mail

Deel: ' Vrijheid van meningsuiting, godsdienst en het gelijkheidsbeginsel af.. '
Lees ook