Vrijheid van onderwijs onder druk in Rotterdam

Persbericht ChristenUnie-SGP Rotterdam - 7 juli 2015

Vrijheid van onderwijs onder druk in Rotterdam

ChristenUnie-SGP raadslid Setkin Sies heeft wethouder De Jonge in een extra tweeminutendebat opgeroepen om zijn aanval op thuisonderwijs ouders te staken en juist constructief het gesprek met hen aan te gaan: “De wethouder laat zich leiden door onderbuik gevoelens en wil onterecht deze ouders het wettelijke recht op thuisonderwijs ontzeggen. De wethouder heeft zich aan de wet te houden en moet stoppen met het nodeloos dwarszitten van deze groep ouders.” Een motie die de wethouder hiertoe oproept kreeg geen meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad.

In de motie werd allereerst opgeroepen om het gesprek met de ouders aan te gaan met als doel het vertrouwen te herstellen. Tevens roept de motie de wethouder op om de ouders die voor het schooljaar 2015-2016 vrijstelling hebben aangevraagd deze ook toe te kennen. Voor de motie hebben gestemd: ChristenUnie-SGP, SP, Partij voor de Dieren, NIDA, GroenLinks en de VVD.

Thuisonderwijs

Ouders hebben in Nederland de vrijheid om hun kind naar een school te sturen die aansluit bij de eigen levensvisie. Deze vrijheid van onderwijs is een groot goed en maakt het voor ouders mogelijk om naast het openbaar onderwijs ook te kunnen kiezen voor bijvoorbeeld een vrije school of een school met een religieuze basis. Wanneer er naar de mening van de ouders geen passend onderwijs is voor hun kinderen, bestaat er de wettelijke mogelijkheid op een zogenaamde vrijstelling. Met deze vrijstelling krijgen ouders toestemming hun kinderen thuisonderwijs te laten volgen. Dit is een intensieve manier van opvoeding waarbij de ouders garant staan voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. In Rotterdam volgen ongeveer 45 kinderen thuisonderwijs.

Deel: ' Vrijheid van onderwijs onder druk in Rotterdam '
Lees ook