Actueel

Vrijspraak voor wurgen echtgenote

Bron: Rechtbank Assen

Datum actualiteit: 12-06-2002

De rechtbank Assen heeft op 12 juni 2002 een 44-jarige man vrijgesproken die in augustus 2001 zijn echtgenote door verwurging van het leven beroofde. De rechtbank acht de doodslag weliswaar bewezen, maar acht niet bewezen dat hij opzettelijk heeft gehandeld.

De man heeft verklaard dat hij zich niets van de verwurging kan herinneren. De deskundigen die hem hebben onderzocht zijn eensluidend van oordeel dat hij heeft gehandeld in een geestestoestand die kort voordat het feit werd gepleegd is ingetreden en heeft geduurd tot kort daarna: een ziekelijke stoornis, maar van zeer beperkte duur. Kenmerkend voor een dergelijke - dissociatieve - stoornis is een diepgaande storing van de psychische functies. Op het moment van de daad kon de man zijn wil om te handelen niet bepalen. Hem kon evenmin worden verweten dat hij in die toestand is geraakt.

De officier van justitie eiste twee weken geleden ontslag van alle rechtsvervolging en terbeschikkingstelling onder voorwaarden.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE3911
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Vrijspraak voor wurgen echtgenote, Assen '
Lees ook