Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

27-01-2003
Vrijstelling bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van het bepaalde in artikel 21 juncto artikel 22 lid 6.b van het bestemmingsplan "Buitengebied Alphen", vrijstelling te verlenen ten behoeve van:

- het bouwen van een loods aan Terover 16 te Alphen.
Met ingang van 3 februari 2003 ligt de aanvraag op werkdagen gedurende 4 weken ter inzage op het gemeentekantoor te Alphen, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer (kamer 107). Tot en met 3 maart 2003 kan door belanghebbenden daartegen een schriftelijke zienswijze worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vrijstelling bestemmingsplan Alphen Chaam '
Lees ook