Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

26-06-2002
Bestemmingsplan
Vrijstelling van bestemmingsplan ter inzage

Vrijstelling van bestemmingsplan op basis van artikel 19, lid 2, WRO voor antenne-installatie op pand Saturnus 1 te Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken hierbij bekend, dat vanaf 27 juni 2002 voor iedereen gedurende 4 weken de plannen ter inzage voor de plaatsing van een antenne-installatie op het schoolgebouw aan de Saturnus 1 te Duiven. De installatie maakt onderdeel uit van het veiligheidsnet van de Nederlandse Spoorwegen. De plaatsing is in strijd met het volgende geldende bestemmingsplan: Bestemmingsplan "Voortgezet Onderwijs, 2e fase", vastgesteld door de raad van de gemeente Duiven op 20 oktober 1997, goedgekeurd op 11 februari 1998.

Om de plaatsing mogelijk te maken is een ruimtelijke onderbouwing geschreven speciaal voor dit plan, welke met het bouwplan ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder toepassing van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van het plaatsen van de installatie vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.
Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft aangegeven dat vooraf geen verklaring van geen bezwaar meer is vereist voor plaatsing van de installatie.

Gedurende de termijn dat het voornemen om vrijstelling te verlenen ter inzage ligt, dat wil zeggen tot 25 juli 2002 mag iedereen over de voorgenomen vrijstelling van de bestemmingsplannen schriftelijk zijn zienswijze bekend maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven. U kunt uw zienswijze richten aan het college, Postbus 6, 6920 AA Duiven.

Voor inzage van de stukken en verdere informatie kan men zich wenden tot de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken gevestigd in het gemeentehuis, Kastanjelaan 3 te Duiven. Deze afdeling is iedere werkdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Duiven, 26 juni 2002

Deel: ' Vrijstelling van bestemmingsplan ter inzage gemeente Duiven '
Lees ook