Vrijwel geen ruimte voor weigerambtenaren in Haaglanden


Haaglanden, 20110624 -- In de negen gemeenten van het Stadsgewest Haaglanden wordt vrijwel geen ruimte geboden aan ambtenaren die weigeren om 'homohuwelijken' te sluiten. Dit blijkt uit een onderzoek dat COC Haaglanden recent heeft gehouden.

Het merendeel van de gemeenten heeft specifiek beleid gemaakt. Zo zijn gewetensbezwaren voor Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Zoetermeer een overtuigende reden om een sollicitant af te wijzen.

Opvallend is dat Leidschendam-Voorburg geen apart beleid heeft gemaakt, maar dat ook nog geen gewetensbezwaarde sollicitant zich heeft gemeld. Westland wil dat er voldoende diversiteit is onder de ambtenaren waar het gaat om gezindte. De positie van Rijswijk is onduidelijk, maar biedt vertrouwen voor de toekomst.

Binnen Haaglanden is nog één weigerambtenaar werkzaam, in de gemeente Westland.

Voorzitter Wim Rueck van COC Haaglanden: "Wij zijn zeer tevreden met de stand van zaken in ons werkgebied. Vrijwel alle gemeenten bieden geen ruimte voor weigerambtenaren. Dit is een goed signaal naar de minister dat het draagvlak voor haar beleid waar het de weigerambtenaren betreft heel snel begint af te brokkelen. Wij hopen erop dat in het hele land de weigerambtenaar binnenkort verleden tijd zal zijn."

COC Haaglanden werkt voor de HLBT-doelgroep in de negen gemeenten van het Stadsgewest Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer).

COC Haaglanden


Deel: ' Vrijwel geen ruimte voor weigerambtenaren in Haaglanden '


Lees ook