Federatie van Ouderverenigingen

Bewonersbijdragen

5 juni 2002

Vrijwillige bewonersbijdragen

Het is belangrijk dat duidelijkheid ontstaat over de vrijwillige bijdragen die bewoners betalen voor zaken en diensten die niet door de AWBZ vergoed worden. Bewoners, hun ouders of verwanten, cliëntenraden en familieverenigingen moeten inzicht krijgen in de stand van zaken. Pas dan kunnen zij onderhandelen over de hoogte van de bijdragen of zich oriënteren op het inkopen van diensten elders. Het WOI heeft over deze materie haar leden ondervraagd. Inmiddels is er een FvO-notitie gemaakt, waarin de problematiek uiteen gezet wordt, evenals de positie van cliënt en cliëntenraad in dit verband. In de notitie zijn de gegevens uit de enquête betrokken. De notitie is in WOI-kring verspreid. Dienstverleners van de ouderverenigingen kunnen bij hun advisering gebruik maken van de notitie (via Jolande van Zandbergen). Ook wordt bekeken of de materie zich leent voor een uitgave in de serie Feiten & regels.

Deel: ' Vrijwillige bewonersbijdragen '
Lees ook