STICHTING JOSH

Vrijwilligers met handicap struikelen over onbekendheid.

Onbekendheid belangrijkste struikelblok bij aanname van vrijwilligers met een beperking in buurthuizen.

Buurthuizen waar geen of weinig bekendheid of ervaring is met mensen met een handicap zullen niet actief mensen met een beperking werven als vrijwilliger. Dit vooral omdat ze niet weten wat een handicap inhoudt en hoe ze ermee om moeten gaan. Gebrek aan geldelijke middelen maken aanpassingen moeilijk, of laagste prioriteit bij veel buurthuizen.

Jopla, platform van jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte en de Vrijwilligerscentrale Utrecht hebben samen een onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk en handicap in buurt- en clubhuizen in de provincie Utrecht. Met dit onderzoek wilden Jopla en de Vrijwilligerscentrale een beeld krijgen van de sociale en bouwkundige toegankelijkheid van buurthuizen voor jongeren met een lichamelijke beperking. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn beide organisaties nu bezig met het opzetten van een vervolgproject om zowel buurthuizen, koepels als jongeren met een beperking beter te informeren.

Het onderzoek bestond uit het houden van diepte-interviews met zowel buurthuizen als met jongeren met een beperking. Er zijn 12 buurthuizen geïnterviewd en 20 jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Uit de interviews met de jongeren kwam naar voren dat veel jongeren niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Uit de interviews met de buurthuizen kwam naar voren dat vooral onbekendheid en onwetendheid de grootste belemmeringen zijn om vrijwilligers met een lichamelijke handicap aan te nemen. Ook ligt de prioriteit voor aanpassingen vaak erg laag, mede door geldgebrek. Verder kwam naar voren dat veel buurthuizen hierin afhankelijk zijn van koepelorganisaties wat betreft financiën en beleid. Hierdoor zijn ook de mogelijkheden tot aanpassingen beperkt.

Het onderzoeksrapport is tegen betaling van de verzendkosten op te vragen bij Jopla.

---

---

Deel: ' Vrijwilligers met handicap struikelen over onbekendheid '
Lees ook