Vrijwilligers plaatsen miljoenste bouwsteentje van de `Nachtwacht'


Opbrengst ten behoeve van 6 minuten zones en Ziekenhuisgroep Twente te Hengelo

HENGELO OV, 20081117 -- Vrijwilligers van Stichting Twente Hart Safe plaatsen op maandag 17 november 2008 het 1 miljoenste bouwsteentje van de 'Nachtwacht' van Rembrandt. In totaal moeten er 2.552.000 gesponsorde plastic bouwsteentjes worden geplaatst om een replica van Rembrandt's Nachtwacht op ware grootte na te maken. Stichting Twente Hart Safe wil geld ophalen om Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) te kopen voor de gemeente Hengelo en geld beschikbaar stellen voor ontspanningszaken voor de afdeling Cardiologie van het plaatselijke ziekenhuis.

In 54 dagen kunnen 42 vrijwilligers dagelijks werken aan het kunstwerk in het voormalige stadskantoor en bibliotheek van Hengelo. "De 54 dagen zijn bewust gekozen", zegt Henk Poort van Stichting Twente Hart Safe. "Het cijfer staat symbool voor het gemiddelde aantal personen dat in Hengelo per jaar overlijdt aan een cardiologisch incident".


Hengelo 6 minuten zone

"Ieder jaar overlijden 390 520 mensen aan een hartstilstand in Twente", zegt Poort. "Dit was voor Stichting Twente Hart Safe aanleiding om in actie te komen". De binnenstad van Hengelo is inmiddels een 6 minutenzone, een omgeving voorzien van AED's en getrainde vrijwilligers die weten hoe zij moeten reanimeren en de AED moeten toepassen (defibrilleren).

De opbrengst gebruikt de Stichting Twente Hart Safe om de buitenwijken van Hengelo van AED's te voorzien en om vrijwilligers te trainen in reanimeren en defibrilleren. Stichting Twente Hart Safe, initiatiefnemer van 6 minuten zone Hengelo, betaalt de AED's en trainingen uit eigen middelen. De opbrengst zal ook besteed worden aan een nieuwe ontspanningsruimte voor hartpatinten op de afdeling Cardiologie van het Streekziekenhuis Midden Twente.

Hartstilstand in Nederland

Per jaar worden 15.000 16.000 Nederlanders getroffen door een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis. Minder dan 10% overleeft. De overlevingskans van het slachtoffer is groot als een omstander direct 112 belt, reanimeert en defibrilleert binnen 6 minuten. De Nederlandse Hartstichting voert de 6 minuten campagne om mensen hiervan bewust te maken. Tevens motiveert de Hartstichting mensen om 6 minuten zones op te zetten, zodat er steeds meer AED's op openbare plekken hangen en steeds meer mensen weten hoe zij moeten reanimeren en defibrilleren. Stichting Twente Hart Safe ondersteunt met haar project de landelijke doelstelling van de Hartstichting.

Helpen?

Stichting Twente Hart Safe is nog op zoek naar bedrijven en particulieren die Nachtwachtplaatjes willen sponsoren. Genteresseerden kunnen dagelijks de bouwvorderingen volgen in de voormalige stadskantoor / bibliotheek aan de burgemeester Jansenstraat 2 te Hengelo (Ingang Huis voor Europa). Voor openingstijden zie www.hart-voor-de-cardiologie.nl.


Deel: ' Vrijwilligers plaatsen miljoenste bouwsteentje van de `Nachtwacht' '
Lees ook