NED. ORG. VRIJWILLIGERSWERK

Nederlandse vrijwilligers eren vrijwilligers New York

Vrijwilligers planten VOLUNTEER! tulpenbollen in Amsterdam en Den Haag

Op woensdagmiddag 3 oktober worden op verschillende plekken in Amsterdam en Den Haag meer dan 1000 tulpenbollen genaamd VOLUNTEER! geplant. Om 16.00 uur planten Amsterdamse vrijwilligers de bollen op het Museumplein tegenover het Amerikaans consulaat. Staatssecretaris Margo Vliegenthart doet hetzelfde om 13.00 uur bij de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Daarnaast worden bollen geplant bij de Molen van Sloten, het Bijlmervliegrampmonument en in Artis. Met deze actie worden de vrijwilligers in New York geëerd, die zich in grote getale inzetten bij reddingswerkzaamheden en het opvangen van slachtoffers als gevolg van de ramp op 11 september 2001. De tulpenbol is speciaal in het kader van het Internationaal Jaar van Vrijwilligers 2001 (IJV 2001) door het Internationaal Bloembollen Centrum (ICB) ontwikkeld.

Later in oktober worden ook in New York 8.000 bollen geplant door New Yorkse vrijwilligers. De Burgemeester van New York en de Secretaris-Generaal van de VN zijn gevraagd daarbij te assisteren. Ook zij eren hiermee de vrijwilligers die helpen bij de ramp. De stedenband tussen New York en Amsterdam is in het kader van het Internationaal Jaar van Vrijwilligers 2001 tot stand gekomen.

Museumplein
De bijeenkomst op het Museumplein in Amsterdam wordt geopend door Wethouder mw. Rosa van der Wieken-de Leeuw van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Ger de Visser. Daarna houden de consul generaal Arnold Campbell en mw. P.C. (Tineke) Lodders-Ellferich, 1e kamerlid voor het CDA en voorzitter van het Nationaal Comité IJV 2001 een toespraak. Mevrouw Wendy Weydema geeft een toelichting op de gift van het ICB van 10.000 Volunteer-tulpebollen. De consul-generaal plant vervolgens samen met twee vrijwilligers de eerste bollen.

Molen van Sloten
Bij het succesvolle vrijwilligersproject Molen van Sloten worden eerder, om 15.00 uur, 750 bollen geplant door Amsterdamse vrijwilligers. Net als hun New Yorkse collega's die actief zijn op het gebied van natuuronderhoud in hun stad, worden de vrijwilligers in Amsterdam bedankt voor hun werk. De Molen van Sloten is een molen die door één (betaalde) molenaar en 80 vrijwilligers draaiende wordt gehouden en tevens een toeristische attractie is.

Bijlmervliegrampmonument en Artis
Dezelfde middag worden bij het Bijlmervliegrampmonument 250 bollen geplant. Dit ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp in 1992 en die van de ramp in New York van 11 september 2001. Humberto Tan, presentator van Studio Sport en lid van het Comité van Aanbeveling van het IJV 2001 assisteert hierbij. Dieuwertje Blok, tv presentatrice en ook lid van het Comité van Aanbeveling plant samen met verschillende vrijwilligers 50 bollen in Artis.

Amerikaanse ambassade Den Haag
Ook Staatssecretaris Vliegenthart van het Ministerie van VWS plant samen met vier jonge vrijwilligers uit Den Haag VOLUNTEER! tulpenbollen. Dit gebeurt om om 13.00 uur bij de Amerikaanse ambassade in Den Haag. De staatssecretaris is vanuit het Ministerie van VWS verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid in Nederland en tevens lid van het Comité van Aanbeveling van het IJV 2001.

IJV 2001
Dit evenement is georganiseerd in het kader van het Internationaal Jaar van Vrijwilligers 2001, door het Lokaal Comité IJV 2001 Amsterdam, in samenwerking met het stadsdeel Oud Zuid, het Lokaal Comité IJV 2001 Den Haag en onder auspiciën van het Nationaal Comité IJV 2001. Het hele jaar wordt wereldwijd aandacht gegeven aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Die aandacht stimuleert de erkenning, ondersteuning, en promotie van vrijwilligerswerk, zodat uiteindelijk meer mensen vrijwillig actief worden en blijven.

/////////////////////////Einde bericht/////////////////////

De pers wordt van harte uitgenodigd om bij de vijf bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Meer informatie via:

Nienke van Helden, Manager Communicatie en Voorlichting Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. 030 231 98 44 of nvhelden@nov.nl Martien Maten, hoofd afdeling communicatie stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, 020 678 16 02 of maten@oudzuid.amsterdam.nl Kees Remmerswaal, HOF Den Haag 070 302 44 29, of kr@hofnet.nl

28 sep 01 16:31

Deel: ' Vrijwilligers planten 'Volunteer!' tulpen A'dam en Den Haag '
Lees ook