Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vrijdag 20 juli 2001, nummer 80

Vrijwilligersimpuls via gemeenten en provincies

Gemeenten en provincies kunnen tot 1 oktober plannen indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Rijk voor versterking van het vrijwilligerswerk. De bijdrage geldt alleen voor nieuwe projecten die meerdere jaren lopen, die vernieuwend zijn en die in overleg met organisaties en instellingen van vrijwilligers worden opgesteld. Het Rijk vergoedt tot een bepaald bedrag vanaf 2002 maximaal de helft van de kosten, de kosten voor dit jaar worden geheel vergoed.

Staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Tijdelijke Stimuleringsregeling deze week in de Staatscourant gepubliceerd. Het kabinet heeft in het kader van VN Internationaal Jaar van Vrijwilligers voor deze zogenoemde vrijwilligersimpuls onlangs 25 miljoen gulden uitgetrokken. Hiermee wil het kabinet het lokaal vrijwilligerswerk systematisch en langdurig versterken en eraan bijdragen dat vrijwilligers beter worden toegerust. De regeling loopt tot 2005.

Gemeenten kunnen vanaf 2002 van VWS drie jaar lang een bedrag krijgen dat varieert van maximaal 5.700 Euro (12.500 gulden) per jaar voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners tot 90.800 Euro (200.000 gulden) per jaar voor gemeenten met meer dan 250.000 inwoners. Per provincie bedraagt de jaarlijkse uitkering vanaf 2002 maximaal 68.067 Euro (150.000 gulden) per jaar. Ook voor 2001 is een dergelijke bijdrage mogelijk; gemeenten hoeven er dit jaar nog zelf geen geld bij te leggen.

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt naar diverse zaken gekeken. Het kan gaan om deskundigheidsbeordering en professionalisering van zowel de organisaties als de vrijwilligers zelf. Een andere mogelijkheid is het bevorderen van werving van vrijwilligers in groepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn. Tenslotte komen ook projecten in aanmerking die organisatorisch, financieel of administratief het werk van de vrijwilligersorganisaties verlichten.

https://www.minvws.nl/normaal.html?folder=2&page=16098

Deel: ' Vrijwilligersimpuls via gemeenten en provincies '
Lees ook