Gemeente Eindhoven


Vrijwilligersonderscheiding

Eindhoven heeft sinds 1989 een gemeentelijke
vrijwilligersonderscheiding. De gemeente kent deze onderscheiding toe als blijk van waardering voor bijzondere verdiensten die verworven zijn met vrijwilligerswerk in het belang van de Eindhovense gemeenschap. Onlangs hebben onderstaande personen een vrijwilligersonderscheiding ontvangen: de heer P.L.Tjon A Hie (Stichting Mibosie).

© 1999 Gemeente Eindhoven

Deel: ' Vrijwilligersonderscheiding Eindhoven - 503 '
Lees ook