Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Nieuw verschenen bij het NIZW: Vrij baan

Vrijwilligerswerk door mensen met een chronische ziekte of handicap

17 februari 2003

Mensen met een chronische ziekte of handicap doen minder aan vrijwilligerswerk dan de rest van de bevolking. Dat komt doordat chronisch zieken en gehandicapten te maken krijgen met allerlei drempels zoals ontoegankelijke gebouwen, maar ook door onzekerheid, onbekendheid en vooroordelen. En dat terwijl hun vrijwilligerswerk van grote betekenis kan zijn: voor henzelf, voor de organisaties waarvoor zij werken en voor degenen die gebruik maken van hun diensten. Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is nu Vrij baan verschenen. Dit boek is bedoeld voor (potentiële) vrijwilligers met een chronische ziekte of handicap en degenen die hen begeleiden. Ook voor overige hulp- en dienstverleners en beleidsmakers biedt het boek informatie en praktische tips.

Delen
Vrij baan bestaat uit drie delen. Het eerste deel is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of handicap die meer willen weten over vrijwilligerswerk. Zij vinden in dit deel praktische informatie, portretten van vrijwilligers, tips en voorbeelden. Deel twee is gericht op organisaties die met chronisch zieke of gehandicapte vrijwilligers werken of willen werken. Dit deel biedt inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van deze groep vrijwilligers en de manier waarop de organisatie hen kan ondersteunen bij hun werk. Daarnaast bevat het tweede deel informatie over werving, wet- en regelgeving, tips en voorbeelden. In het laatste deel vindt de lezer een overzicht van alle wetten en regels die op dit onderwerp van toepassing zijn.

Niet te onderschatten
Vrijwilligers met een chronische ziekte of lichamelijke handicap leveren een niet te onderschatten bijdrage aan de kwaliteit van onze samenleving. In een tijd waarin het steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden, doen organisaties die deze groep vrijwilligers over het hoofd zien zichzelf tekort. Grotere betrokkenheid van chronisch zieken en gehandicapten bij het vrijwilligerswerk is ook in hun eigen belang. Vrijwilligerswerk is voor hen een belangrijke vorm van maatschappelijke participatie en biedt hun de mogelijkheid hun horizon te verbreden.

Hans
Hans houdt zich bezig met de PR van een lokale afdeling van Amnesty International. Al jaren lang is hij actief als vrijwilliger. Hij heeft een groot organisatietalent en weet mensen te boeien en ergens voor te winnen. Dat hij door MS, een ziekte aan de zenuwbanen, van een rolstoel gebruik moet maken, is een gegeven waar rekening mee moet worden gehouden. Gelukkig weet Hans zijn organisatietalent ook te gebruiken om dagelijkse hindernissen te overwinnen, zoals ontoegankelijke gebouwen. Hans is onmisbaar voor zijn afdeling.

Bestellen`
Vrij baan. Wegwijzer voor vrijwilligerswerk door mensen met een chronische ziekte of handicap is geschreven door Irma Vollenga en kost EUR15,00. ISBN 90-5957-037-5 en E 33107. De publicatie is verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Laatste update: 17 februari 2003

Deel: ' Vrijwilligerswerk door mensen met chronische ziekte of handicap '
Lees ook