expostbus51


Ministerie VROM
https://www.minvrom.nl

VROM: AGENDA MINISTER PRONK WEEK 8

agenda minister Pronk

maandag 22 februari


15.00 - 16.00 uur- Uitreiking certificaat ISO 90001, Provinciehuis Leeuwarden Tweebaksmarkt 52

woensdag 24 februari


10.30 - 12.15 uur- Bezoek ARN Nijmegen in Weurt
13.30 - 14.30 uur - Bezoek Proefboerderij de Marke, Roessinkweg 2 , Hengelo


19 feb 99 16:23

Zoekwoorden:

Deel: ' VROM Agenda minister Pronk week 8 1999 '
Lees ook