MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: In 1998: lichte daling uitgifte bedrijventerreinen

In 1998: lichte daling uitgifte bedrijventerreinen

In 1998 is in Nederland 1.470 hectare bedrijventerreinen uitgegeven. Dat is 3% (53 hectare) minder dan in het recordjaar 1997 toen 1.523 hectare werd uitgegeven. Met deze lichte daling is een einde gekomen aan vier achtereenvolgende jaren van stijgende uitgifte van deze terreinen in Nederland Verdeeld naar de uitgifte per terreintype nemen de gemengde terreinen 70% voor hun rekening , op grote afstand gevolgd door zware industrieterreinen (10%) en zeehaventerreinen (7%). Aan kantooroppervlak is in 1998 ruim één half miljoen m2 (508.000) gerealiseerd. Begin 1999 bedroeg de totale kantoorvloeroppervlak in Nederland 17,5 miljoen m2, wat ongeveer overeenkomt met het jaar daarvoor. De totale planvoorraad was begin 1999 bijna 12,8 miljoen m2, ongeveer één miljoen meer dan in 1997. Deze toename komt vooral voor rekening van de plannen die op korte termijn (binnen vijf jaar) zullen worden geëffectueerd.

Dit blijkt uit het rapport 'Werklocaties 1999' van de Rijksplanologische Dienst (RPD) dat de uitkomsten bevat van de inventarisatie die in 1999 met de provincies is gehouden onder alle Nederlandse gemeenten.

Bedrijventerreinen
De grootste groei in de uitgifte in 1998 (ten opzichte van 1997) werd in Overijssel geregistreerd. Een uitgifte van 134 hectare betekende hier een groei van 21%. Ook in de provincies Friesland (uitgifte 114 ha, groei 19%) en Flevoland (uitgifte 134 ha, groei 18%) werd een behoorlijke groei geconstateerd.
Na het recordjaar 1997 zijn in 1998 in een aantal provincies minder bedrijventerreinen uitgegeven. De grootste daling was in Drenthe (uitgifte 50 ha, -33%), op de voet gevolgd door Zeeland (uitgifte 38 ha, -31%). Andere provincies waar een afname van de uitgifte werd vastgesteld zijn: Utrecht (uitgifte 50 ha, -23%), Noord-Holland (uitgifte 114 ha, -16%), Groningen (uitgifte 94 ha, -10%) en Gelderland (uitgifte 167 ha, -5%).
De uitgiftecijfers voor Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg liggen op ongeveer hetzelfde niveau als in 1997. Noord-Brabant kende een lichte afname (-3%), maar is met de uitgifte van 310 hectare nog steeds veruit koploper in Nederland. Ook in Zuid-Holland werd een lichte daling geregistreerd (uitgifte 185 ha, -3%), terwijl Limburg enige groei liet zien (uitgifte 123 ha, groei 3%).
Kantoorlocaties
In 1998 is bijna 510.000 m2 aan het kantoorareaal toegevoegd. De totaal gerealiseerde kantooroppervlakte in Nederland (op locaties groter dan 10.000 m2) komt hiermee op 17,5 miljoen m2. Bijna 60% van deze uitbreiding werd in de Randstad geregistreerd. Zuid-Holland is koploper met 110.000 m2 (22%), gevolgd door Utrecht met 99.000 m2 (19%) en Noord-Holland met 90.000 m2 (18%).
Ook in de provincies Noord-Brabant (59.000 m2), Gelderland (52.000 m2) en Overijssel (39.000 m2) is een aanzienlijk deel van de kantoorruimte neergezet.
In de overige provincies is traditioneel het kleinste deel van de groei gerealiseerd: Groningen (1,9%), Friesland (5,9%), Drenthe (0,3%) en Flevoland (1,9%). In Zeeland is in 1998 geen kantoorruimte verrezen op locaties groter dan 10.000 m2.
In Nederland waren begin 1999 plannen om bijna 13 miljoen m2 aan kantoorvloeroppervlak te realiseren. Van deze plannen zal 68% in de Randstad worden neergezet en bijna 9% in Noord-Brabant. Van de helft wordt verwacht dat het binnen vijf jaar op de markt komt.
Persvoorlichting Ruimtelijke Ordening
Dolf Robertus

070 339 37 30

faxnummer

070 339 13 52


06 apr 00 10:06

Deel: ' Vrom in 1998 lichte daling uitgifte bedrijventerreinen '
Lees ook