Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VROM-Inspectie voorkomt vrijkomen grote hoeveelheid gifgassen in scheepslading (10-7-2002)


Op donderdag 4 juli heeft de VROM-Inspectie (VI) het lossen van een met fosforwaterstof gegaste scheepslading van 2.200 ton tarwe laten stilleggen vanwege een acuut en groot risico voor de volksgezondheid. Het betrokken zeeschip de 'Santiago' is daarop verplaatst naar een boei in de Europoort en is daar onder strikte veiligheidsmaatregelen gelost in een onbemande duwbak. De duwbak met de scheepslading is naar een veilige plek gebracht en wordt momenteel afgesloten geventileerd om al het vrijkomende gifgas af te vangen. Circa 37 ton van de scheepslading die reeds was gelost in een Silo is overgeslagen in containers die naar een veilige plaats in het Botlekgebied gebracht zijn. De Santiago is inmiddels vertrokken.

De scheepslading bevatte hoge concentraties van het giftige gas fosforwaterstof. Dit gas is gebruikt om vraat van insecten e.d. tijdens het transport te voorkomen. Een aanzienlijk deel van de gastabletten die tijdens het transport naar de Rotterdamse haven actief hadden moeten zijn, was nog intact. De gasvorming vanuit deze tabletten zou waarschijnlijk tijdens het lossen op gang zijn gekomen. De Santiago was in de Maashaven voor het lossen afgemeerd naast een metrostation in een woonwijk. Naast de bemanning van het schip was er dus ook voor de bewoners en reizigers een aanzienlijk risico.
Inademing van een geringe hoeveelheid fosforwaterstof kan ernstige effecten op de gezondheid hebben. Bij het werken met gegaste ladingen moeten daarom strikte veiligheidsmaatregelen genomen worden en moet een afstand van tenminste 100 meter ten opzichte van andere activiteiten worden aangehouden.
De bewoners en bemanning hebben geen gevaar gelopen bij het deel dat van de lading is gelost. De concentraties fosforgas in de lading waren daarvoor nog te laag, de silo is gecontroleerd geleegd en het schip is direct naar een veilige losplaats gebracht. Van groot gevaar zou sprake zijn geweest als niet tijdig was ingegrepen en als daardoor de duizenden nog intact zijnde tabletten massaal tot gasvorming waren over gegaan.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7895&site=persbericht )

Deel: ' VROM-Inspectie voorkomt vrijkomen grote hoeveelheid gifgassen in sch.. '
Lees ook