expostbus51


Ministerie VROM
https://www.minvrom.nl

VROM: PERSUITNODIGING CONFERENTIE R.O.

Persuitnodiging

Conferentie Ruimtelijke Ordening

Maandag 8 februari a.s. organiseert het ministerie van VROM in aanwezigheid van minister Pronk een conferentie over ruimtelijke ordening. Voor deze bijeenkomst is een groot aantal vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bestuurders en wetenschappers uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zullen wensen en ideeën over de toekomstige Vijfde Nota worden besproken. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de thema.s economie en ruimte', 'stad en corridors' en 'water en landschap'.
De conferentie zal plaatsvinden in De Nieuwe Buitensociëteit , Stationsplein 1 in Zwolle van 09.30 uur tot 17.00 uur.

De ministerraad heeft onlangs de nota 'De ruimte van Nederland ' vastgesteld, een nota met uitgangspunten voor de ruimtelijke ordening van Nederland en in 1999 zal het kabinet de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening voorbereiden. Daartoe wil minister Pronk dit jaar intensief overleg voeren met allerlei groeperingen.

Nadere informatie:
Dolf Robertus 070 - 3393730


01 feb 99 13:04

Deel: ' VROM organiseert conferentie over ruimtelijke ordening '
Lees ook