Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland

4 september 2001

VROM's plan tot verbod op duurzaam hout in strijd met EG regels.

Minister Pronk van VROM heeft aan de Europese Commissie goedkeuring gevraagd op zijn wetsvoorstel om alle import, handel en gebruik van het bekende, groenige, verduurzaamde hout te verbieden. Hij doet dat omdat hij meent dat er milieubezwaren verbonden zijn aan het toepassen van dit hout.

Het gebruik van verduurzaamd hout is in Nederland zeer algemeen, zowel in de consumentensfeer (tuinhout) als in de professionele bouw. Ook speeltoestellen, jachthavens en recreatievoorzieningen zijn vaak van verduurzaamd naaldhout gemaakt dat uit goed beheerde Europese bossen afkomstig is. Het streven naar duurzaamheid heeft geleid tot een betekenisvolle sector die (direct en indirect) ruim 3.000 mensen werk verschaft en waarbij een omzet van circa 1 miljard gulden wordt gerealiseerd.

De consequenties van het verbod zouden dan ook immens zijn. Niet alleen voor de economie maar ook voor het milieu. Het milieuvriendelijke karakter van duurzaam houtgebruik (CO2 neutraal, hernieuwbaar, energiearm, etc.) wordt niet door andere materialen geëvenaard.

De kans dat de Europese Gemeenschap zal instemmen met deze handelsbelemmerende maatregel is klein. Vorig jaar nog sneuvelde de Warenwetregeling verduurzaamd hout: andere lidstaten en de Europese Commissie zelf oordeelden dat de Nederlandse argumenten voor een verbod op particulier gebruik van verduurzaamd hout niet steekhoudend waren en in strijd met Europese regelgeving zouden zijn. De Commissie had zelf een wetenschappelijke evaluatie uitgevoerd die aantoonde dat er geen milieu- en gezondheidskundige bezwaren waren. De Europese Commissie liet toen ook weten zich het recht voor te behouden om vervolging in te stellen als Nederland die verbodsregeling zou invoeren zonder rekening te houden met alle gemaakte opmerkingen.

Het is opmerkelijk dat milieuminister Pronk het nu opnieuw probeert. Voor de onderbouwing van zijn plan leunt de minister o.a. op de besluiten de Commissie voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen. Die besluiten zijn echter november vorig jaar al vernietigd door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
Verder noemt hij het een probleem dat koper niet afbreekt. Met rekenmodellen wordt aangetoond dat er dan "teveel" koper uit het hout in het grondwater zou komen. Het bizarre is dat in gewoon kraanwater 20.000 x zoveel koper mag zitten! Eveneens bizar is dat in de toelichting bij het besluit staat dat er geen betrouwbare, in de praktijk gemeten, monitoringsgegevens zijn.
Deze manier van risicoevaluatie is in strijd met de Europese regels die daarvoor gelden.

In de andere landen van de Europese Unie, maar ook in de rest van de wereld wordt met ontzag gekeken naar de sinds 1987 bereikte milieuprestaties in de Nederlandse houtverduurzamingsindustrie. De verbodsmaatregelen ontmoeten ook daarom geen begrip.

Zie ook de uitgebreide zienswijze van de brancheorganisatie voor houtimpregneerbedrijven en het Houtmanifest: Europa ver weg, Kyoto onbereikbaar. [word97 document]

Inlichtingen :
Ing. C. Boon, voorzitter Vereniging van Houtimpregneerbedrijven in Nederland
Tel. : 030 - 693.00.40
Fax : 030 - 692.50.45
E-mail : info@vhn.org

Deel: ' VROM's plan verbod duurzaam hout in strijd met EG regels '
Lees ook