expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: VROM steunt openbare ruimte met 2,2 miljoen

VROM steunt inrichting openbare ruimte met 2,2 miljoen

Minister Pronk (VROM) steunt de stedelijke knooppunten Breda, Hengelo, Eindhoven, Tilburg, Zwolle en Nijmegen met een bijdrage van in totaal 2,2 miljoen gulden voor de (her)inrichting van de openbare ruimte. De projecten zijn goede voorbeelden van vernieuwing van de openbare ruimte. Ze dragen bij aan de versterking van de centrumpositie en de aantrekkelijkheid van deze steden voor wonen, werken en recreëren.

Breda
Het Chassépark is een hoogwaardige stedelijk invulling van het voormalige kazerneterrein in een parkachtige omgeving. De gemeente gebruikt de bijdrage van f 600.000,- om het dak van de parkeergarage in te richten als multifunctioneel plein.
Het plein is een compositie van licht hellende vlakken die in duurzame materialen wordt uitgevoerd. Extra aandacht wordt geschonken aan het beheer van het gebied. Het plan is een goed voorbeeld van meervoudig intensief ruimtegebruik.

Hengelo
De bijdrage van f 500.000,- is bestemd voor de herinrichting van het Schouwburgplein. Hier worden onder andere een nieuwe schouwburg, een zakenhotel, bioscoopzalen, kantoren en een parkeergarage gebouwd. Het thema uitgaansplein is het uitgangspunt voor de inrichting van het Schouwburgplein. Gedacht wordt aan een uit de grond liftbaar podium en aan speciale beweegbare verlichtingsspots.

Eindhoven
Het Van Abbemuseum wordt grondig vernieuwd en uitgebreid. Deze uitbreiding wordt zorgvuldig ingepast in het riviertje de Dommel, een belangrijke ecologische verbindingszone in de stad. De nieuwbouw van het museum wordt aangegrepen om de ecologische betekenis van de Dommel en de buitenruimte van het museum te verbeteren. Een bijdrage van f 300.000,- is bestemd voor verfraaiing van de publiek toegankelijke buitenruimte.

Tilburg
Het Vredesplein is een van de projecten in de ontwikkeling van het stadscentrum. Dit project behelst de bouw van woningen, winkels, kantoren, een parkeergarage en de aanleg van vrijetijdsvoorzieningen. Een bijdrage van f 300.000,- wordt gebruikt voor het binnen het project gelegen Heuvelplein, dat autovrij wordt gemaakt. Het driehoekige plein krijgt een groene wandelpromenade, ruimte voor terrassen en onder het plein komt een fietsenstalling.

Zwolle
Met de ontwikkeling van de stationslokatie Hanzeland wil de gemeente de groei van stedelijke activiteiten zoveel mogelijk opvangen binnen het bestaand stedelijke gebied. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de openbare ruimten. Het stationsplein (Lübeckplein) en omgeving spelen daarin een belangrijke rol. De gemeente besteed de bijdrage van f 350.000,- aan de inrichting van het Lübeckplein en de aangrenzende kades van de Koggelaan.

Nijmegen
Als afronding van het stedelijk vernieuwings- en sleutelproject de Brabantse Poort wordt
het centraal daarin gelegen Takenhofplein ingericht. Een bijdrage van
f 150.000,- is bestemd voor een computergestuurde fontein met een speciale verlichting.

Deel: ' VROM steunt inrichting openbare ruimte met 2,2 miljoen '
Lees ook