Gemeente Alphen aan den Rijn


Inzicht in uw woonwensen

Het ministerie van VROM houdt een landelijk onderzoek naar de manier waarop mensen wonen, hoe zij de woning en woningomgeving beleven en waarderen en wat hun woonwensen zijn. Het ministerie, maar ook gemeenten en woningcorporaties hebben dit inzicht nodig om hun activiteiten gericht in te zetten voor een aantrekkelijk woningaanbod, voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen.

Het onderzoek bestaat uit interviews onder inwoners van alle gemeenten in Nederland. Ook in onze gemeente worden interviews afgenomen. Het interview bevat vragen over de kenmerken van uw woning en woonomgeving, uw waardering voor deze kenmerken, de wensen die u heeft ten aanzien van woning en woonomgeving, maar ook een aantal vragen over werk, vrije tijdbesteding en de behoefte aan zorg en hulp bij het wonen.

Het onderzoek staat of valt met de bereidheid van inwoners om mee te werken aan een interview. Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister worden in totaal ruim 100.000 mensen benaderd. Ook kunt u in de loop van 2002 worden benaderd voor een interview. U krijgt allereerst een brief met uitgebreidere informatie over het onderzoek. Om te kunnen voorzien in de behoeften die onder de bevolking leven is het belangrijk dat u uw mening geeft over uw wensen en verwachtingen op woon- en leefgebied. Het onderzoek gaat dus over hoe u woont en hoe u eventueel zou willen wonen.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 07 juni 2002 laatste wijziging

Deel: ' VROM woonwensen onderzoek in Alphen aan den Rijn '
Lees ook