Actis


Vroom & Dreesmann trendsetter in voice/data integratie EADS EN NEMESYS TELECOMMUNICATIE MAKEN VOICE OVER IP NETWERK VROOM & DREESMANN MOGELIJK

Vroom & Dreesmann maakt de overstap naar Voice over IP. Dataverkeer over het uitgebreide computernetwerk krijgt gezelschap van spraak. De meer dan zeventig vestigingen tellende organisatie steekt daarmee haar nek uit: zij is één van de eerste grote bedrijven in Nederland die haar interne telecomnetwerk zó ingrijpend op de schop neemt. VoIP is echter nooit een doel op zich geweest: toen het tijd was de infrastructuur te vervangen kwam de techniek om de hoek kijken. Systeem integrator Nemesys Telecommunicatie heeft de gehele operatie begeleid en uitgevoerd. Het systeem is inmiddels operationeel. Vroom & Dreesmann is tevreden over de eerste resultaten die VoIP oplevert. De efficiency is verhoogd en er is sprake van directe kostenbesparingen.

In de oude situatie kenden de 69 vestigingen van V&D ieder hun eigen telefooncentrale. Doordat een aantal centrales aan vervanging toe was en er tevens plannen werden gemaakt voor een nieuw computernetwerk, werd er voor het eerst nagedacht over het gebruik van het computernetwerk voor zowel data als telefonie tussen de vestigingen. Bram van Splunter, hoofd operationele diensten van Vroom & Dreesmann en voortrekker van het VoIP project: "Het nadenken over Voice over IP gebeurde met in het achterhoofd: 'dan kunnen we kosten besparen'. Later zijn we meer gaan kijken naar de functionaliteit, en naar de manier waarop we communiceren. In nauwe samenwerking met de manager informatisering van Vroom & Dreesmann hebben we gewerkt aan een nieuwe visie."

Bij de uitrol van het nieuwe computernetwerk, waarop alle vestigingen zijn aangesloten, is in een zeer vroeg stadium rekening gehouden met een flexibele bandbreedte, zodat Voice over IP in een later stadium relatief eenvoudig was te implementeren. Na een selectieprocedure werd gekozen voor het M6500 systeem van EADS Telecom. Van Splunter: "Mooi is dat we qua hardware niet zo heel veel hebben hoeven te veranderen. Je hoeft niet zoveel af te schrijven - want als detaillisten ergens een hekel aan hebben dan is het aan geld weggooien".

Ad Sterk, Algemeen Directeur van Nemesys Telecommunicatie: "We zijn begonnen met het vervangen van die hele lappendeken van telefooncentrales. Er staan nu overal M6500 'IP telefooncentrales' van EADS Telecom. Het systeem biedt allerlei functionele voordelen. Eigenlijk voeg je zo'n 70 systemen bij elkaar tot een virtueel IP-telefoniesysteem met één nummerplan."

Een nieuw -functiegebonden- bedrijfsbreed nummerplan en de toevoeging van draadloze telefoons volgens de DECT standaard zorgden voor een verbetering van de telefonische communicatie. Binnenkort zal er een centraal call center in het netwerk worden geopend. Dat zal leiden tot reductie van het aantal telefoontjes naar vestigingen.

Jan Peter Kalksma, namens fabrikant EADS Telecom: "Qua techniek was het hele traject eigenlijk relatief eenvoudig. Je ziet vaak dat leveranciers er moeilijk over doen. Maar het is technisch goed uitgekristraliseerd, je moet zorgen dat het nummerplan goed in elkaar zit en je moet goed nadenken over het managen van je prioriteiten over het netwerk. Je moet een goed migratieplan hebben en een goed communicatieplan. De technologie is goed en beschikbaar, vervolgens moet je gewoon zorgen dat het soepel geïmplementeerd wordt."

Voor Vroom & Dreesmann biedt het nieuwe Voice over IP systeem een aantal concrete voordelen. Zo wordt er flink bespaard op telefoonkosten omdat al het telefoonverkeer tussen de vestigingen over het computernetwerk loopt. Ook al het verkeer naar mobiele telefoons wordt via één centraal punt gerouteerd, waardoor flinke kortingen kunnen worden bedongen. Het hele netwerk kan vanaf één locatie worden beheerd en het centrale call center biedt een behoorlijke verlichting van het -afleidende- telefoonverkeer op de verkoopvloer.

Deel: ' Vroom & Dreesmann trendsetter in voice/data integratie '
Lees ook