FNV Bouw


06-09-2001

Bouwinternationale kiest vrouw aan de top

De Internationale Bond van Bouw- en Houtarbeiders IBBH heeft als eerste Internationaal Beroepssecretariaat een vrouw als secretaris-generaal gekozen. Anita Normark uit Zweden heeft de dagelijkse leiding overgenomen over de 285 bonden in 124 landen in bouw, bosbouw en hout, met in totaal 11 miljoen leden. Roel de Vries, voorzitter van FNV Bouw, werd als voorzitter herkozen. Hij vervult deze functie sinds 1997.

De komende vier jaar zal de IBBH zijn beleid van de afgelopen periode versterkt voortzetten. Steeds meer werk wordt in de regio's verzet, door de IBBH-staf in Afrika, Azië&Stille Zuidzee en Latijns-Amerika. Het overkoepelende bureau in Genève coördineert het werk onder leiding van de nieuw gekozen Anita Normark. De IBBH zet zich in voor wereldwijde erkenning en naleving van de acht belangrijkste ILO-conventies over de rechten van werknemers. Het pleit daarvoor voert de IBBH in nauwe samenwerking met het IVVV, Internationaal Verbond van Vakverenigingen, ook bij het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank. Op die manier wil de IBBH locale bonden in bouw en hout sterken tegen uitbuiting door werkgevers en rechteloosheid ten opzichte van ondemocratische regimes. Hetzelfde doel streeft de IBBH na met gedragscodes bij multinationale bedrijven. Voorzitter Roel de Vries kon het IBBH-congres meedelen dat binnenkort waarschijnlijk ook met een Nederlands bedrijf zo'n code tot stand kan komen: gesprekken daarover met Ballast Nedam verkeren in een vergevorderd stadium. Onderdeel van een gedragscode vormen het uitbannen van kinderarbeid, de erkenning van vakbondsrechten en de garantie van loon en veiligheid volgens fatsoenlijke standaarden ter plekke.

FNV Bouw
Postbus 520 3440 AM Woerden

Tel (0348) 575 575

Fax: (0348) 423 610
E-mail: info@fnvbouw.nl

Deel: ' Vrouwelijke secretaris-generaal bij Bouwinternationale '
Lees ook