Hogeschool voor de Kunsten Utrecht


HKU Bureau PRM

Persberichten

VROUWEN EN TECHNIEK: HIT OR MISS (26/1/99)

PERSBERICHT

Hilversum, 26 januari 1999

VROUWEN EN TECHNIEK: HIT OR MISS

De Faculteit Kunst, Media en Technologie van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) heeft een team met vrouwelijke studenten opgericht, genaamd Medivas, die op middelbare scholen voorlichting gaan geven over de Kunst en Techniek opleidingen die de faculteit aanbiedt. Hiermee moet de vaak onterechte techno-fear bij vrouwen worden weggenomen. Op zaterdag 6 februari presenteren alle Kunst en Techniek opleidingen van de HKU zich tijden een open dag bij de Faculteit Kunst, Media en Technologie in Hilversum. Van 10.00 - 15.00 uur kunnen aspirant studenten en andere belangstellenden zich laten informeren over de verschillende richtingen.

De faculteit streeft naar een evenwichtiger studentenpopulatie en om dit te bewerkstelligen moet de instroom van vrouwelijke studenten worden verhoogd. De Medivas (een aantal studentes van Interaction Design) hebben de opdracht om onderstaande feiten aan middelbare scholieren te vertellen. Inmiddels werken ze aan een eigen huisstijl, website en introductiefilmpje. Als dat af is gaan de Medivas scholen voor voortgezet onderwijs in de regio bezoeken en interviews doen.

Vrouwelijke eigenschappen
Generaliserend kan gezegd worden dat vrouwen vaak beter dan mannen het overzicht in een project kunnen houden, beter een groep kunnen managen en niet verzanden in nodeloos specialisme. Dat zijn nu precies de eigenschappen die de Faculteit Kunst, Media en Technologie erg belangrijk vindt bij studenten.

Onduidelijk beeld
Uit onderzoek blijkt dat bij veel middelbare scholieren het woord techniek associaties oproept die verband houden met ingewikkeld, moeilijk en vooral saai. Dat dat lang niet altijd het geval is, blijkt uit het enthousiasme waarmee studenten over de opleiding Kunst en Techniek van de faculteit Kunst, Media en Technologie praten.

De mens centraal
Onder de Kunst en Techniek opleiding vallen de afstudeerrichtingen Interaction Design, Digital Media Design en Audio Design van de Faculteit Kunst, Media Technologie. Design for Virtual Theatre and Games van de Faculteit Theater. Design Technology en Industrial Design and Robotics van de Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving. Er is een brochure beschikbaar waar al deze Kunst en Techniek richtingen in vermeld staan.
De techniek (meestal computers) wordt ingezet om systemen (zoals websites en CD-Roms) te ontwerpen waarmee de mens plezierig en goed kan werken. Menswetenschappen als ergonomie, psychologie en communicatie zijn naast de technische vakken dan ook belangrijk. Tevens moeten de studenten goed in teams kunnen werken en weten wat het is om onder druk een project goed af te ronden.

Deel: ' Vrouwelijke studenten nemen 'technofear' bij scholieren weg '
Lees ook