Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Persconferentie vooraankondiging
SBO, 27 maart 2003

Vrouwen en allochtonen ondervertegenwoordigd in schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs.

Vrouwen en allochtonen zijn behoorlijk ondervertegenwoordigd in schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs. Dit blijkt uit een recent onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) onder de ruim 2000 schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs. In het onderzoek is gekeken naar sekse, etniciteit en leeftijd. Tijdens een persconferentie over de resultaten op 31 maart reageren Pierre Heijnen, verantwoordelijk onderwijswethouder te Den Haag, en onderwijsspecialisten van de Tweede Kamer op de uitslag van het onderzoek. Zij gaan ook in op het lage aantal allochtone leerkrachten, dat uit een eerder onderzoek naar voren kwam.

De bijeenkomst is op maandag 31 maart 2003 van 15.30 uur tot 17.00 in Nieuwspoort te Den Haag.

Op www.sboinfo.nl vindt u het volledige programma van de persconferentie en een link naar het aanmeldingsformulier. U kunt zich ook aanmelden via het algemene nummer van het SBO (070-3795770).

Het SBO is een platform van werkgevers en werknemers in de onderwijssector. Het SBO regisseert en voert onder meer arbeidsmarktprojecten uit.

Deel: ' Vrouwen en allochtonen ondervertegenwoordigd in schoolbesturen prima.. '
Lees ook