Vrouwen minder vrijgevig sinds de kredietcrisis


Geef indexcijfers Stichting GeefGratis: mannen 4 jaar op rij vrijgeviger dan vrouwen

GRAVE, 20090407 -- Vrouwen blijken onder invloed van de kredietcrisis gemiddeld minder te geven aan goede doelen in Nederland. Mannen blijken daarnaast online via internet meer geld te geven aan goede doelen dan vrouwen. Uit onderzoek verricht door Stichting GeefGratis blijkt dat mannen in 2009 gemiddeld afgerond 87,- via internet geven en vrouwen 50,-. Mannen geven dus online 1,74 x meer geld aan goede doelen dan vrouwen. Deze gegevens zijn gebaseerd op meer dan 15.000 transacties via de online donatiemodule van Stichting GeefGratis tussen 2006 en het 1e kwartaal 2009.


Bron: Stichting GeefGratis . Cijfers gebaseerd op 15.000+ donaties t/m 1e kwartaal 200

Vrouwen worden minder vrijgevig


Sinds 2006 is er inzage in het geefgedrag tussen Mannen en Vrouwen en verhoudingsgewijs worden vrouwen minder vrijgevig als je de jaartallen vergelijkt op basis van de gemiddelde donatiebedragen aan goede doelen in Nederland (zie onderstaande grafiek).


Bron: Stichting GeefGratis . Cijfers gebaseerd op 15.000+ donaties t/m 1e kwartaal 2009

Vrouwen geven online vaker dan mannenVerder blijkt uit de geef indexcijfers van GeefGratis dat vrouwen in absolute aantallen nog steeds vaker doneren dan mannen maar dit uit zich niet in de totaalbedragen per jaar omdat vrouwen dus gemiddeld minder geven dan mannen. De geef indexcijfers zijn dus op twee manieren te interpreteren. Kijkt men naar de gemiddelde donatiebedragen dan zijn mannen vrijgeviger dan vrouwen. Kijkt men echter naar de absolute aantallen dan blijken vrouwen ineens vrijgeviger te zijn dan mannen. Ongeacht de kredietcrisis kunnen we spreken van een trend met een opvallend sterk dalend gemiddeld donatiebedrag bij vrouwen.


Bron: Stichting GeefGratis . Cijfers gebaseerd op 15.000+ donaties t/m 1e kwartaal 2009

Bron: Stichting GeefGratis . Cijfers gebaseerd op 15.000+ donaties t/m 1e kwartaal 2009

Online geefgedrag


Stichting GeefGratis zal in het vervolg ieder kwartaal deze cijfers presenteren op basis van de meest up-to-date gegevens. Het volgende rapport "geef indexcijfers mannen versus vrouwen" zal rond juli 2009 verschijnen.

Over GeefGratis
Stichting GeefGratis biedt gratis te gebruiken internet diensten aan goede doelen in Nederland. Stichting GeefGratis is een particulier initiatief en heeft als non-profit organisatie geen winstoogmerk. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. Gezamenlijk hebben alle donaties via de donatiemodule van GeefGratis begin april 2009 een waarde van 1,6 miljoen euro bereikt en is er 29.464 keer online gedoneerd.
Voor meer info: www.geefgratis.nl


Deel: ' Vrouwen minder vrijgevig sinds de kredietcrisis '
Lees ook