Universiteit van Utrecht


17 maart 2000
Unieke uitgave in boekvorm en on line

Deskundigen Vrouwenstudies en Genderonderzoek (DVG) gebundeld in nieuw overzicht

Het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies (NGV) en het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) brengen in boekvorm onder de titel "Deskundigen Vrouwenstudies en Genderonderzoek in Nederland" (DVG), een overzicht uit met experts op het gebied van vrouwen- en genderstudies.

Dit overzicht bevat gegevens van ruim 300 deskundigen die zich op academisch niveau bezighouden met vrouwenstudies, genderstudies en/of met de positie van vrouwen. Van de deskundigen zijn personalia, adresgegevens en gegevens over hun onderzoeksterrein(-en) opgenomen. Daarnaast bevat het overzicht een persoonsregister en een trefwoordenlijst.

Het bestand biedt een uniek beeld van de deskundigheid op het terrein van vrouwenstudies en genderonderzoek. Bovendien biedt het vele mogelijkheden voor verschillende gebruikersgroepen; een journalist vindt via het trefwoordenregister met gemak deskundigen op een bepaald terrein, onderzoekers vinden het e-mail adres van een collega, en beleidsmedewerkers treffen er specialisten aan op hun werkterrein.

In oktober 1999 hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en andere organisaties een symposium georganiseerd over 'Vrouwen in de Wetenschap'. Om de aanwezigheid van vrouwen in de academische wereld nog eens te benadrukken, wordt het boek op 10 april 2000 om 16.00 uur in Amsterdam aangeboden aan prof. dr. R.S. Reneman, president van de KNAW. Tegelijkertijd zal voor het eerst de on line-versie van het deskundigenoverzicht worden gepresenteerd en gedemonstreerd. Vanaf 10 april is het deskundigenoverzicht tevens on line te raadplegen via: http://www.iiav.nl/dvg of via http://www.fss.uu.nl/ngv

Het boek "Deskundigen Vrouwenstudies en Genderonderzoek in Nederland" is voor ƒ 35,- te koop door het aantal gewenste exemplaren maal ƒ 35,- over te maken op giro 53.86.648 t.n.v. SNGV, Heidelberglaan 2 te Utrecht o.v.v. 'Onderzoekersboek'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

drs. Annette Geelink/NGV
(030) 253 1881
ngvsecr@fss.uu.nl

Marjet Douze/IIAV
(020) 66 51 318
douze@iiav.nl

Home UU Uw reactie Find

Laatst gewijzigd: 20 maart, 2000
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Vrouwenstudies en Genderonderzoek in nieuwe boekvorm '
Lees ook