Gemeente Ameland


Nieuwsberichten


De CAPABEL VROUWENVAKSCHOOL uit Assen start binnenkort met het project:

ONDERNEMEN OP HET PLATTELAND

Bovengenoemde school en AOC Terra bieden u met deze opleiding de kans om recreatieve en agrarische activiteiten om te zetten in een kleinschalige onderneming, bijvoorbeeld een theehuis, boeren logies een kunst- of sportvoorziening etc.

Bijzonderheden:
Deze opleiding is speciaal bestemd voor vrouwen woonachtig in de noordelijke provincies die een kleinschalige onderneming willen opzetten.

* De cursus duurt van half maart tot half november.
* De cursus wordt gegeven in Assen.

* De kosten bedragen 250,--.

De rest van de kosten komen voor rekening van de gemeente, indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Eén van deze voorwaarden zou kunnen zijn dat u tot de doelgroep van de zgn. "NUG-ers" behoort. (Niet Uitkering Gerechtigden)

Inhoud van de cursus:

* Bedrijfsvoering en ondernemingsplan;

* Marketing- wet en regelgeving;

* Public relations en communicatie;

* Informatica;

* Kwaliteitszorg.

Voor nadere informatie kunt u zich tot de heer Wijnberg van onze gemeentelijke sociale dienst wenden of rechtstreeks met de Vrouwenvakschool bellen. Tel nr. 0592-341999.

---

© 2002 Gemeente Ameland

Deel: ' Vrouwenvakschool uit Assen start project 'Ondernemen op platteland' '
Lees ook