Amnesty Nederland


VS: Leider in het executeren van minderjarige ter dood veroordeelden

Amsterdam, 22 januari 1999

Uitvoering doodstraf voor 16-jarige voor het eerst sinds 1959.

De Verenigde Staten staan op het punt een nieuwe mijlpaal in hun pro-doodstrafbeleid te realiseren. Sean Sellers (29 jaar) zal, als zijn gratieverzoek op 27 januari niet gehonoreerd wordt, op 4 februari in Oklahoma geëxecuteerd worden. Hij is ter dood veroordeeld wegens moord. Ten tijde van het misdrijf was Sean Sellers 16 jaar. Het executeren van verdachten die ten tijde van de misdaad minderjarig waren, is in strijd met internationaal recht.

Sean Sellers heeft de twijfelachtige eer de eerste persoon in Oklahoma te zijn die, vanwege een misdrijf op 16 jarige leeftijd, geëxecuteerd dreigt te worden. Het zou de eerste executie van een 16-jarige veroordeelde in de gehele VS zijn sinds 40 jaar. Van de morele en wettelijke overeenstemming in de gehele wereld dat minderjarigen die een misdrijf begaan geen doodstraf mogen krijgen, trekken de VS zich klaarblijkelijk niets aan. Zij stellen zich hiermee boven de wet.

Amnesty International heeft Paus Johannes Paulus II gevraagd de zaak van Sean Sellers tijdens zijn bezoek op 26 en 27 januari a.s. bij de Amerikaanse president Bill Clinton onder de aandacht te brengen en dat ook te doen bij de gouverneur van Oklahoma.

Sean Sellers werd in 1986, op 17-jarige leeftijd, ter dood veroordeeld voor de moord op Robert Bower en voor de moord op zijn moeder en stiefvader. "Hoewel deze misdaden verschrikkelijk zijn, is de doodstraf in geen geval een passende straf en zou hij ook nu omgezet moeten worden", aldus Amnesty International.

In 1992 - 6 jaar na het proces - stelden drie deskundigen de diagnose dat Sean Sellers in zijn kindertijd hersenbeschadiging had opgelopen en dat hij leed aan het meervoudig persoonlijkheidssyndroom. De rechter bepaalde echter dat deze feiten tijdens het proces ingebracht hadden moeten worden en niet meer tot een wijziging van Sellers’ straf konden leiden. Het eerder ontdekken van de stoornissen was onmogelijk aangezien de tests tijdens het proces nog niet bestonden.

"De machtigste economie in de wereld heeft geen excuus niet een beter antwoord te vinden op misdrijven door minderjarigen dan ze om te brengen", aldus Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie vreest dat als deze executie doorgaat, meer staten in de toekomst de doodstraf op zullen leggen en uit zullen voeren voor misdrijven gepleegd door minderjarigen.

Achtergrondinformatie

Internationaal recht bepaalt dat de doodstraf niet uitgevoerd mag worden tegen mensen die ten tijde van het misdrijf jonger dan 18 jaar waren. De VS zijn sinds 1992 partij bij het Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten, maar hebben een voorbehoud gemaakt op artikel 6(5) waarin dit expliciet wordt verboden. De VN mensenrechtencommissie, de speciale rapporteur van de VN inzake buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies, alsook 11 Europese landen, hebben verklaard dat het voorbehoud onacceptabel is.

De VS hebben sinds 1990 negen gevangenen geëxecuteerd die ten tijde van hun misdrijf 17 jaar waren, Sellers zou de tiende minderjarige worden. Vijf andere landen hebben gezamenlijk in deze periode negen van dergelijke gevangenen geëxecuteerd: Iran, Nigeria, Pakistan, Saoedi- Arabië en Jemen.

De VS hebben zich niet verbonden aan het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het enige andere land waar dit ook voor geldt is Somalië. Dit verdrag bevat eveneens de bepaling dat doodstraf niet gebruikt mag worden tegen personen die minderjarig waren toen zij een misdrijf pleegden.

Dodencellen in de VS herbergen nog ongeveer 70 minderjarige ter dood veroordeelden.

Amnesty International is in alle gevallen tegen de doodstraf, onafhankelijk van de leeftijd van de verdachte. Elk doodvonnis is een aantasting van de menselijke waardigheid en elke executie bevat de boodschap dat moord een geschikt middel is om moord te vergelden, wat geweld in de samenleving stimuleert. De doodstraf is een schending van het recht op leven en is onherroepelijk; onschuldigen kunnen er door getroffen worden.

Het rapport Killing hope: the imminent execution of Sean Sellers kunt u opvragen bij Amnesty International. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen Buschman, persvoorlichter via press@notes.amnesty.nl.

Deel: ' VS leider in het executeren van minderjarigen '
Lees ook