VSN-1

VSN-1 gaat landelijk WVG-vervoer verzorgen

Per 1 juli a.s. zal VSN-1 (de organisatie die is ontstaan uit de fusie van de personenvervoerbedrijven Midnet, NZH, Oostnet en ZWN) uitvoering gaan geven aan het contract 'ketenmanager bovenregionaal vervoer gehandicapten'. Dit contract is hedenmiddag ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer K.G. de Vries, en de algemeen directeur VSN-1, de heer C. Anker.

Het contract betreft het landelijk verzorgen van mobiliteit voor mensen die een beroep kunnen doen op de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Dit bovenregionaal vervoer sluit prima aan bij de missie die VSN-1 zich heeft gesteld: 'mensen bij elkaar brengen'.

Deze opdracht betekent een uitbreiding van de dienstverlening van VSN-1, die als ketenmanager reeds veel ervaring heeft in het verzorgen van specifieke mobiliteitsbehoeften, zoals leerlingenvervoer en regionaal WVG-vervoer.

Momenteel maken dagelijks reeds zo'n 25.000 gehandicapten gebruik van de service van VSN-1.
Het contract betekent een landelijke uitbreiding op jaarbasis van ruim 1 miljoen retourreizen voor personen die een beroep kunnen doen op de wet WVG.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling communicatie,
de heer Pol Schevernels, telefoon 030-2971661 of 06-53 798 740.

26 mrt 99 13:44

Deel: ' VSN-1 gaat landelijk WVG-vervoer verzorgen '
Lees ook