Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 26/06/2002


---

Eredoctoraat voor prof. dr. Jan Willem Klop

Hoogleraar Toegepaste Logica prof. dr. Jan Willem Klop ontvangt donderdag 11 juli een eredoctoraat van de universiteit van East Anglia, Norwich. Erepromotor is prof. dr. M.R. Sleep, met wie Klop begin jaren negentig samenwerkte in het Europese onderzoeksproject Semagraph.

Jan Willem Klop (1945) is naast hoogleraar Toegepaste Logica ook hoofd van de afdeling Theoretische Informatica op de Faculteit der Exacte Wetenschappen aan de VU. Verder werkt hij op het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam, dat hem detacheert aan de afdeling informatica van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Klop houdt zich binnen de informatica met twee onderzoekstakken bezig, beide op het gebied van Formele Methoden. De eerste is procesalgebra: rekenen aan processen in de informatica. Computerprogramma´s zijn zulke processen; met procesalgebra kun je ze beschrijven. Dat geldt ook voor protocollen: kleine programma´s die allerlei diensten regelen, bijvoorbeeld in de afstandsbediening van de televisie. Een praktisch voorbeeld, maar Klop onderzoekt de theoretische grondslag ervan.

Het tweede onderzoeksgebied waarin Klop zich verdiept, is dat van de termherschrijfsystemen. Het blijft moeilijk, maar Klop probeert het uit te leggen: "Zoals atomen en moleculen de bouwstenen zijn in de natuurkunde, heeft de informatica woorden (rijtjes symbolen) en termen (boomvormige structuren van symbolen). Termen zijn dynamisch: door het toepassen van termherschrijfregels kunnen ze veranderen. Het gaat nu om het bestuderen van zulke herschrijfprocessen, zoals confluentie en terminatie, de twee belangrijkste begrippen uit dit vak.

De toepassingen van formele methoden als procesalgebra en termherschrijfsystemen kunnen van vitaal belang zijn voor de veiligheid van belangrijke systemen. Bestudering van deze gebieden levert een bijdrage aan software verificatie: het bewijzen van de correctheid van software.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Prof. dr. Jan Willem Klop ontvangt zijn eredoctoraat op donderdag 11 juli aan de Universiteit van East Anglia, Norwich. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Willem Klop: tel. 020 4447751 of 024 3652240, e-mail , of bij de dienst Communicatie van de VU, tel. 020 4445666.

---

2002-06-26 / pb 2.055.0 / RL

References


1. http://www.few.vu.nl/

2. mailto:

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij de dienst Communicatie, e-mail: communicatie@dienst.vu.nl, http://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' VU eredoctoraat voor prof. dr. Jan Willem Klop '
Lees ook