Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 20/04/2000


VU-hoogleraar Van der Vaart ontvangt Van Dantzigprijs

Aad van der Vaart, hoogleraar Stochastiek bij de Faculteit der Exacte Wetenschappen, heeft op 18 april tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging van Statistiek (VVS) de eervolle Van Dantzigprijs in ontvangst mogen nemen. De prijs, ter nagedachtenis aan prof.dr. David van Dantzig, grondlegger van de mathematische statistiek van Nederland, wordt een keer in de vijf jaar uitgereikt aan een vooraanstaande onderzoeker die de afgelopen vijf jaren een bij uitstek waardevolle bijdrage - hetzij theoretisch, hetzij praktisch van aard
-heeft geleverd aan het vakgebied. Eerdere winnaars van de Van Dantzigprijs zijn Van Zwet (1970), Van Meurs (1975), Hordijk (1980), Rinnooy Kan (1985), Gill (1990), en Ridder (1995).
Prof.dr. A.(Aad) van der Vaart is in januari 1997 benoemd tot hoogleraar Stochastiek bij de Faculteit der Exacte Wetenschappen van de VU. Aad van der Vaart (1959), geboren te Vlaardingen, studeerde wiskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar hij in 1983 cum laude zijn doctoraalexamen behaalde. Tevens behaalde hij daar in 1983 zijn kandidaatsexamen in de psychologie en de filosofie. In 1987 promoveerde Van der Vaart in Leiden bij prof.dr. W.R. van Zwet en prof.dr. C.A.J. Klaassen op het proefschrift ´Statistical estimation in large parameter spaces´. Dit proefschrift legde de basis voor zijn latere werk op het gebied van de niet- en semi-parametrische methoden in de statistiek. Op dit terrein en dat van de empirische processen geldt hij als een van de meest vooraanstaande experts ter wereld. Thans verblijft hij als Miller Professor aan de University of California te Berkeley.

2000-04-20 / pb 0.027.0 / BV

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij Voorlichting en Externe Betrekkingen,
e-mail: veb@dienst.vu.nl, https://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' VU-hoogleraar Van der Vaart ontvangt Van Dantzigprijs '
Lees ook